Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Rút gọn biểu thức số nguyên

Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi phuongtrav, 25 Tháng mười hai 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 1,196

 1. phuongtrav

  phuongtrav Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1)Rút gọn biểu thức
  a)|x-3|+5
  b)|x+2|+|x-5|
  c)|x|-|x-5|
  d)|x-3|+|x+1|

  2)Rút gọn
  a)(a+b+c-d)-(a-b+c-d)
  b)(-a+b-c+d)+(a-b)-(-b+c)
  c)-(a-b-d)+(b-c+d)-(-c+b+d)

  3)Viết tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 theo một thứ tự bất kì. Sau đó cứ mỗi số cộng với số thứ tự của nó sẽ được một tổng. Hãy tìm tổng tất cả các tổng đã nhận được.
   
 2. hiensau99

  hiensau99 Guest


  B1: Sao lớp 6 đã học bài này ròi nhỉ :D. mềnh lên lớp 7 mới học cơ mà ;;)

  a)|x-3|+5 (*)
  + Nếu x \geq 3 \Rightarrow x-3 \geq 0 thì |x-3|=x-3 Thay vào (*) ta có:
  |x-3|+5= x-3+5=x-2
  + Nếu x < 3 \Rightarrow x-3 < 0 thì |x-3|=-x+3 Thay vào (*) ta có:
  |x-3|+5= -x+3+5=8-x

  b)|x+2|+|x-5|
  Giải tương tự ta có:
  +|x+2|+|x-5|=2x-3 với x \geq 5
  +|x+2|+|x-5|=7 với -2\leqx<5
  +|x+2|+|x-5|=-2x+3 với x < -2

  c)|x|-|x-5|
  Cũng tương tự ta có:
  + |x|-|x-5|=5 với x\geq 5
  + |x|-|x-5|=2x-5 với 0\leq x <5
  + |x|-|x-5|=-5 với x<0

  d)+ |x-3|+|x+1|=-2x+2 với x<-1
  + |x-3|+|x+1|=4 với -1\leq x< 3
  + |x-3|+|x+1|=2x-2 với x \geq 3

  B2:
  a)(a+b+c-d)-(a-b+c-d)=a+b+c-d-a+b-c+d=2b
  b)(-a+b-c+d)+(a-b)-(-b+c)= -a+b-c+d+a-b+b-c=b-2c+d
  c)-(a-b-d)+(b-c+d)-(-c+b+d)=-a+b+d+b-c+d+c-b-d=b+d
   
 3. thithuan321

  thithuan321 Guest


  Toi yeu Toan hoc va toi muon kham pha no bang chinh tri oc cua minh

  Giai
  a, (a+b+c-d)-(a-b+c-d)
  = a+b+c-d-a+b-c+d
  =a-a + b+b + c-c - d-d
  = (a-a) + (b+b) +(c-c) - (d-d)
  = 0 + 2b + 0 - 0
  = 2b
  b,(-a+b-c+d)+(a-b)-(-b+c)
  = -a+b-c+d+a-b+b-c
  = -a+a + b-b+b - c+c + d
  = (-a+a)+ (b-b+b) - (c+c) + d
  = 0 + 0 + b - 2c +d
  = b - 2c +d
  = b + d - 2c
  c,-(a-b-d)+(b-c+d)-(-c+b+d)
  = -a-b-d+b-c+d+c-b-d
  =-a-b-d+b-c+d-(-c)-b-d
  = -a - (b+b-b) - (d+d-d) - [c+(-c)]
  =-a - (2b-b) - (2d-d) - 0
  = -a - b - d
  = -(a+b+d)