Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

một số dạng bài tập hay

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi puckan, 2 Tháng một 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 5,435

 1. puckan

  puckan Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Mình bí mấy câu này, mấy you giải dùm mình nha:

  1. Cho 0.1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1.2 g/ml), R là một kim loại nhóm IA. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9.54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước bay ra. giá trị của m là: A.7.54 g B.8.26 g C.9.3 g D,10.02 g

  2. Có 2 anken X, Y là đồng đẳng liên tiấp nhau, trong đó MX>MY. Hidrat hóa hỗn hợp X, Y có H2SO4 làm xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm 3 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1.94 gam hỗn hợp ancol thu được 2.24 lít khí CO2 (đkc). Vậy:
  A.Y là but-2-en B.X là etilen C.Y là propen D.Y là isobuten

  3. Hòa tan hỗn hợp X gồm FeCl3 và Cu vào cốc nước, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng, lọc được 1 gam chất rắn không tan và dung dịch Y. Điện phân dd Y tới khi trong dd hết Cl-, thì ở anot thoát ra 3.36 lít khí (đkc). Số gam hỗn hợp X ban đầu:
  A.16.25 g B.17.25 g C.19.45 g D.20.45 g

  4.Hòa tan 4.5 g glucozo vào nước, sau đó thêm 3.2 g Br2 vào dd thu được dd X. thêm lượng dư NaHCO3 vào X thì thể tích khí thoát ra ở đktc là:
  A.1.344 l B.0.896 l C.0.448 l D.0.224 l

  5. trong số các hidrocacbon có tỉ khối hơi so với hidro là 20, thì số chất làm mất màu dd thuốc tím là: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất

  6.Nhỏ giọt từ từ 500 ml dd hỗn hợp gồm Na2CO3 0.21 M và KHCO3 0.18 M vào cốc chứa 100 ml dd HCl 1.5 M thu được V lít khí bay ra ở đktc. Giá trị của V là:
  A.2.184 lít B.1.008 lít C.1.176 lít D.1.68 lít

  7. Trong số các amin no, đơn chức, khối lượng mol bằng 73, có bao nhiêu chất không phản ứng với HNO2: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.không có chất nào

  8.Cho dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6.4 g Fe2O3 đốt nóng được chất rắn X còn lại trong ống.Dẫn khí ra khỏi ống qua bình đựng lượng dư nước vôi trong thu được 3 g kết tủa. Hòa tan hết X vào lượng dư dd HNO3 1M, thấy bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. thể tích dd HNO3 đã phản ứng với X: A.260 l B.240 l C.160 l D.80 l

  9.Đun nóng axit malic ( HOOC-CH2-CH(OH)-COOH) thu được chất hữu cơ X có khối lượng mol bằng 116 g. Số lượng hợp chất có thể là X là:
  A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất
   
 2. inujasa

  inujasa Guest


  mol Na2CO3 = 0,105
  mol KHCO3 = 0,09
  gọi mol Na2CO3 p/ứ là x, mol KHCO3 p/ứ là y
  x/y = 0,105/0,09
  Na2CO3 + 2HCl ---> CO2
  x...............2x...............x
  KHCO3 + HCl ---> CO2
  y..............y.............y
  => 2x+y = 0,15
  => x = 0,0525; y = 0,045
  V = 22,4.(0,0525+0,045) = 2,184 lít
   
 3. zen_hero

  zen_hero Guest


  1. Cho 0.1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1.2 g/ml), R là một kim loại nhóm IA. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9.54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước bay ra. giá trị của m là: A.7.54 g B.8.26 g C.9.3 g D,10.02 g
  ----------------------------------------------------------

  mROH = 7,2; mR2CO3 = 9,54 ==> 7,2/(R+17) = 2*9,54/(2R +60) ==> R = 23==> Na
  NnaOH = 0,18 > 0,1 ==> nCH3COONa = 0,1
  hh cháy (CH3COONa và NaOH) + O2 --> Na2CO3 + CO2 + H2O
  Bảo toàn ngto C: => nCO2 = 0,1*2 - 0,09 = 0,11
  BT ngto H: => nH2O = 0,1*3/2
  ==> m = 0,11*44 + 0,1*1,5*18 = 7,54

  2. Có 2 anken X, Y là đồng đẳng liên tiấp nhau, trong đó MX>MY. Hidrat hóa hỗn hợp X, Y có H2SO4 làm xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm 3 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1.94 gam hỗn hợp ancol thu được 2.24 lít khí CO2 (đkc). Vậy:
  A.Y là but-2-en B.X là etilen C.Y là propen D.Y là isobuten
  ------------------------------------------------------------------
  Đặt ancol là CnH2n+2O
  Mancol = 0,1/n ==> 14n + 18 = 1,94*n/0,1 ==> n = 3,33

  ==> C3H8O và C4H10O do tạo 3ancol nên ==> D
  -----------------------------------------------------------------

  3. Hòa tan hỗn hợp X gồm FeCl3 và Cu vào cốc nước, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng, lọc được 1 gam chất rắn không tan và dung dịch Y. Điện phân dd Y tới khi trong dd hết Cl-, thì ở anot thoát ra 3.36 lít khí (đkc). Số gam hỗn hợp X ban đầu:
  A.16.25 g B.17.25 g C.19.45 g D.20.45 g

  nCl2 = 0,15 ==> nCl- = 0,3 ==> nFeCl3 = 0,1 ==> nCu pu = 0,1/2 = 0,05
  ==> mCu = 0,05*64 + 1 = 4,2
  ==> mX = 2,6 + 0,1*162,5 = 20,45 ==> D

  -----------------------------------------------------------------
  4.Hòa tan 4.5 g glucozo vào nước, sau đó thêm 3.2 g Br2 vào dd thu được dd X. thêm lượng dư NaHCO3 vào X thì thể tích khí thoát ra ở đktc là:
  A.1.344 l B.0.896 l C.0.448 l D.0.224 l

  nGlucozo = 0,025; nBr2 = 0,02
  RCHO + Br2 + H2O--> RCOOH + 2HBr
  Br2 hết nên nHBr = 0,02*2 = 0,04, nRCOOH = 0,02
  nH+ = 0,06 ==> nCO2 = 0,06 ==> V = 1,344 ==> A

  ----------------------------------------------------------------
  5. trong số các hidrocacbon có tỉ khối hơi so với hidro là 20, thì số chất làm mất màu dd thuốc tím là: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất
  M = 40 ==> C3H4 ( H2C=C=CH2; HC=-C-CH3) có 2 đồng phân nên ==>B

  ------------------------------------------------------------------
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 3 Tháng một 2012
 4. puckan

  puckan Guest


   
 5. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest


  111

  Câu 5 : đúng là có 3 đồng phân,bạn thiếu 1 đồng phân mạch vòng trong đó có 1 liên kết C=C:)