Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hóa học]Ôn luyện hóa hữu cơ

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT - Đại học, Cao đẳng' bắt đầu bởi namnguyen_94, 26 Tháng ba 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 200,612

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. drthanhnam

  drthanhnam Guest


  Còn mấy câu, hốt luôn vậy ^^
  (CH3)2CHCOCH3
  nAg=0,3 > 2nX => X phải gồm HCHO và CH3CHO
  RCH2OH + CuO --> RCHO +Cu + H2O
  x------------------->x------------>x
  M(Y)=13,75.2=27,5
  => RCHO có KL trung bình 37=> HCHO và CH3CHO
  Dùng đường chéo=> nHCHO /nCH3CHO=1/1
  HCHO---> 4Ag
  a---------->4a
  CH3CHO----->2Ag
  a-------------->2a
  nAg=0,6=> a=0,1
  => m=7,4
  Thể tích khí giảm=V+3V-2V=2V= thể tích H2 đã phản ứng
  => X phải là andehit no 2 chức hoặc đơn chức có 1 nối đôi.
  Z + Na--> thể tích H2= thể tích Z phản ứng => no 2 chức
  nAg=nNO2=0,1
  Nếu X không là HCHO=> nX=0,05=> MX=3,6/0,025=72=>X là C3H7CHO
  => Đáp án A ( Nếu không giải ra nghiệm thì X là HCHO ^^!)
  nAg=0,4
  CH3CHO --> CH3COONH4 + 2Ag
  x---------------->x---------->2x
  C2H5CHO---->C2H5COONH4 + 2Ag
  y------------------>y---------->2y
  x+y=0,2
  => x=0,05 và y=0,15
  => m=10,9
   
 2. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest


  1/Hidrocacbon mạch hở X có CTPT [TEX]C_6H_6[/TEX].Cho X tác dụng với dung dịch AgNO_3/NH_3 dư thì thu được chất B có khối lượng phân tử lớn hơn X là 214 dvC.Số đồng phân cấu tạo của X là:

  A.2 B.3 C.1 D.4


  2/Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan,etin,propen thu được 3,52 gam [TEX]CO_2[/TEX].Mặt khác khi cho 448 ml hỗn hợp F(đkc) đi qua dung dịch [TEX]Br_[/TEX]2 dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng.% thể tích của metan,etin,propen trong F làn lượt là:
  A.30;40;30
  B.25;50;25
  C.50;25;25
  D.25;25;50.

  3/Đun nóng m_1 gam ancol no,đơn chức A với [TEX]H_2SO_4[/TEX] đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m_2 gam chất hữu cơ B.Tỉ khối của B so với A bằng 1,4375.Hiệu suất phản ứng đạt 100%.CTPT của A là:

  A.[TEX]CH_3OH[/TEX]
  B.[TEX]C_2H_5OH[/TEX]
  C.[TEX]C_3H_7OH[/TEX]
  D.[TEX]C_4H_9OH[/TEX]
   
 3. nguyenthi168

  nguyenthi168 Guest


  Có công thức nào để tính số loại trieste được tạo từ glixerol và một số axit nào đó k (3 axit chẳng hạn)? Chỉ cho mh vs.Thanks :(
   
 4. ducdu22

  ducdu22 Guest


  Có công thức nào để tính số loại trieste được tạo từ glixerol và một số axit nào đó k (3 axit chẳng hạn)? Chỉ cho mh vs.
  Giải:
  [TEX]\frac{n^2.(n+1)}{2}[/TEX] với n là số axit đơn chức
  Áp dụng:k=3=>18 loại este
   
 5. ducdu22

  ducdu22 Guest


  1/Hidrocacbon mạch hở X có CTPT [TEX]C_6H_6[/TEX].Cho X tác dụng với dung dịch AgNO_3/NH_3 dư thì thu được chất B có khối lượng phân tử lớn hơn X là 214 dvC.Số đồng phân cấu tạo của X là:

  A.2 B.3 C.1 D.4

  Chất B có khối lượng phân tử lớn hơn X là 214=>thế 2 Ag=>Ankin có hai nối ba đầu mạch
  2/Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan,etin,propen thu được 3,52 gam [TEX]CO_2[/TEX].Mặt khác khi cho 448 ml hỗn hợp F(đkc) đi qua dung dịch [TEX]Br_[/TEX]2 dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng.% thể tích của metan,etin,propen trong F làn lượt là:
  A.30;40;30
  B.25;50;25
  C.50;25;25
  D.25;25;50.


  3/Đun nóng m_1 gam ancol no,đơn chức A với [TEX]H_2SO_4[/TEX] đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m_2 gam chất hữu cơ B.Tỉ khối của B so với A bằng 1,4375.Hiệu suất phản ứng đạt 100%.CTPT của A là:

  A.[TEX]CH_3OH[/TEX]
  B.[TEX]C_2H_5OH[/TEX]
  C.[TEX]C_3H_7OH[/TEX]
  D.[TEX]C_4H_9OH[/TEX]
  B>A=>tách H2O tạo ete=>(2M-18)/M=1,4375=>M=32=>A
   
 6. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest


  Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là
  A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).
  Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau:
  A B + C ; B + 2H2 ancol isobutylic
  A + CuO D + E + C ; D + 4AgNO3 F + G + 4Ag
  A có công thức cấu tạo là
  A. (CH3)2C(OH)-CHO. B. HO-CH2-CH(CH3)-CHO
  C. OHC-CH(CH3)-CHO. D. CH3-CH(OH)-CH2-CHO.
  Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dóy đồng đẳng anđehit
  A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
  C. không no có một nối đôi, đơn chức D. no, hai chức.
  Câu 15: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom ; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức ; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là
  A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH
  C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.
   

 7. mình trả lời xem đúng câu nào thì bảo nhé, mà không được câu nào thì chú ý cho tơ lun nha,tks.

  .......................................................................................................................................................................................................................................:)>-.................:)>-..................................................:D.........................................................
   
 8. miducc

  miducc Guest


  Các bạn làm thử bài này nhé!
  Bài 1:
  Hidro hoá hoàn toàn m g hh X gồm 2 andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+1)g hh 2 ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m g X thì cần vừa đủ 17,92 l khí O2 ở đktc. Giá trị của m
  A. 10,5
  B. 17,8
  C. 8,8
  D. 24,8


  Bai 2:
  Thuỷ phân hoàn toàn 444 g một lipit thu được 46g glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
  A. C15H31COOH v C17H35COOH
  B. C17H33COOH v C15H31COOH
  C. C17H31COOH v C17H33COOH
  D. C17H33COOH v C17H35COOH
   

 9. re

   

 10. bài này có quá là nhiều trên diễn đàn rồi
  bạn vô đây coi nhé http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=163749
   
 11. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest


  1/Để oxi hóa hết 9,2 gam toluen cần bao nhiêu lít dung dịch [TEX]KMnO_4[/TEX] 0,5M trong môi trường [TEX]H_2SO_4[/TEX] loãng?Biết rằng lượng [TEX]KMnO_4[/TEX] dùng dư 20% so với lượng phản ứng.
  A.0,288l B,0,240l C.0,336l D.0,576l


  2/Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol [TEX]CO_2[/TEX] và 0,3 mol [TEX]H_2O[/TEX].Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y.Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan.Giá trị của m là:

  A.7,20 B.6,66 C.8,88 D.10,56
   
 12. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest


  Bài 1:[TEX]n(toluen) = 0,1 mol[/TEX]
  [TEX]C^{-3} --> C^{3+} + 6e[/TEX]
  [TEX]Mn^{7+} + 5e --> Mn^{2+}[/TEX]
  --> [TEX]nKMnO_4 = 0,144 mol --> V = 0,288 lit [/TEX]
  Bài 2: [TEX]C_3H_6O_2[/TEX]
  Gọi n(este) = a mol ( a <= 0,14 mol )
  --> ( R + 12 + 32 - 17 ).a = 5,04
  --> R = 15 --> a = 0,12 mol --> m = 8,88 gam
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng năm 2012

 13. re

  sao lại có số mol cua KMnO4 = 0.144 nhi.
  câu2
  sao lại cộng với 18a số 18 là cua cái gì thế, có the noi cho t bit duoc khong tks
   
 14. hokthoi

  hokthoi Guest


  câu2
  RCOOR' + KOH ----> cr + R'OH
  a____________________a
  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
  [TEX] => a=\frac{5.04}{R+27}[/TEX]
  R=1 => vô nghiệm
  R=15=>m=8,88
   
 15. lotus94

  lotus94 Guest


  2) Cho chất hữu cơ X có CTPT C3H12O3N2.Cho 18,6 g X tác dụng với dung dịch NaOH dư sau đó cô cạn thu được m g chất hữu cơ đơn chức Y và chất rắn chỉ chứa các chất vô cơ.Nếu cho 24,8 g X td với dd HCl dư thì thu được V l Khí Z đktc. Giá trị của m, V là
  A.4,65 và 3.36
  B.5,1 và 4,48
  C.9.3 và 4,48
  D 9,3 và 3,36
  2)Hiđrocacbon Y có CTPT C8H10 không làm mất màu dd Br2.Khi đun nóng Y trong dd thuốc tím tạo thành hợp chất C8H4O4K2.Biết Y có khả năng tham gia phản ứng thế tạo ra 4 dẫn xuất monobrom.Tên Y là
  A.1,3-đimetylbenzen
  B.1,2-đimetylbenzen
  C.1,4-đimetylbenzen
  D.etylbenzen
  3)Một loại mỡ chứa 50% triolein, 50% tripanmitin và 20% tristearin.Từ 250kg loạn mỡ trên điều chế được m kg xà phòng 75%.
  Gt m là
  A.344,18
  B.258,14
  C.358,52
  D.193,61
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng năm 2012
 16. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest


  ..

  ukm bài 2 mình nhầm
  mình sửa rồi đó,bạn xem lại nha:):)
  ______________
   
 17. drthanhnam

  drthanhnam Guest


  (CH3NH3)2CO3 + 2 NaOH --> 2 CH3NH2 + Na2CO3 + 2H2O
  0,15------------------------->0,3
  m=0,3.31=9,3
  (CH3NH3)2CO3+ 2HCl ---> 2CH3NH3Cl+H2O +CO2
  0,2---------------------------------------------0,2
  => V=4,48l
   
 18. lotus94

  lotus94 Guest


  Cho mình hỏi Y có khả năng thế tạo 4 dẫn xuất monobrom là thế như thế nào nhỉ.
   
 19. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest


  Câu 1: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
  A. CH2=CHCOONH4. B. H2NCOO-CH2CH3.
  C. H2NCH2COO-CH3. D. H2NC2H4COOH.
  Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là
  A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat.
  Câu 3: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
  A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3.
  Câu 4: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16) A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
  Câu 5: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
  A. C6H5CH(OH)2. B. HOC6H4CH2OH. C. CH3C6H3(OH)2. D. CH3OC6H4OH
   
 20. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest


  T làm 1 câu nhá:p
  [TEX]n_{CO_2} = 0,2[/TEX]

  [TEX]n_{H_2O} = 0,2[/TEX]

  X có [TEX]n_{CO_2} = n_{H_2O}[/TEX] [TEX]\Rightarrow \[/TEX] Đây là este no, đơn

  [TEX]n_O(trong X) = \frac{m_X - (m_C + m_{H_2})}{16} = \frac{4,4 - (0,2.12 + 0,2.2)}{16} = 0,1[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \ n_x = \frac{1}{2} n _O = 0,05[/TEX]


  [TEX]\Rightarrow \ C = \frac{0,2}{0,05} = 4[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \ [/TEX] X có CTPT là [TEX]C_4H_8O_2[/TEX]

  [TEX]M_{RCOONa} = \frac{4,8}{0,05} = 96[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \ R =29[/TEX] [TEX]\Rightarrow \ R: -C_2H_5[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \ X: C_2H_5COOCH_3[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \ B[/TEX]
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.