Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hoá 11] Ôn tập chương II - Nitơ, Photpho

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi viper_bexiuxiu, 21 Tháng mười 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,927

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Ai giúp em bài này với (cả 3 bài luôn thì càng tốt :D)[​IMG]
   
 2. tvxq289

  tvxq289 Guest


  Bài 4
  Gọi số mol Cu là x
  [TEX]=> 2x=0,3.3[/TEX]
  [TEX]=>x=0.45[/TEX]
  [TEX]=> mCu=28,8[/TEX]
  [TEX]=> mCuO=1,2=> nCuO=0,015[/TEX]
  nHNO3 đã dung[TEX]= 4nNO+2nCuO=1,215 mol[/TEX]
  [TEX]=> V HNO3=1,215 (l)[/TEX]
  b,
  [TEX]2NaNo3 ----> 2NaNO2 + O_2[/TEX]
  a----------------------------------->a/2
  [TEX]Cu(NO3)2-----> CuO + 2NO2 + \frac{1}{2}O_2[/TEX]
  b---------------------------------->2b------------>b/2
  Có [TEX](a/2+2b+b/2)=0.3[/TEX]
  [TEX]85a+188b=27,3[/TEX]
  [TEX]=> a=0,1[/TEX]
  [TEX]b=0,1[/TEX]
  => % khối lượng
  c,Khí là [TEX]NO_2[/TEX]
  BTe
  Gọi số mol Kl là x
  [TEX]2x=0.4[/TEX]
  [TEX]=> x=0,2[/TEX]
  [TEX]=> M=\frac{12,8}{0,2}=64[/TEX]
  [TEX]=> Cu[/TEX]
  [TEX]nHNO3=2nNO2=0.8[/TEX]
  [TEX]=> mHNO3=50,4g[/TEX]
  [TEX]=> mdd=84[/TEX]
  [TEX]=> V=61,54 ml[/TEX]
  Bài 2: Bạn tự cân bằng và thêm điều kiện pu nhá
  [TEX]NH3+ O_2----->NO + H2O[/TEX]
  [TEX]NO+O_2 -----> NO_2[/TEX]
  [TEX]NO2 + O_2 + H2O -----> HNO3[/TEX]
  => đc HNO3
  [TEX]FeS2 + HNO3 -----> Fe(NO3)3 + H2SO4 + H2O+ SO2[/TEX]
  [TEX]NH3 + H2So4 -----> (NH4)2SO4[/TEX]
  Bài 3
  Nhân biết
  Cho Quỳ tím ẩm
  [TEX]NH3[/TEX] màu xanh
  [TEX]HCl [/TEX]đỏ xong mất màu
  Dẫn các khí còn lại lần lượt qua dung dịch [TEX]KMNO4[/TEX] mất màu dung dich [TEX]KMNO4[/TEX] là SO2
  Dẫn CO2 và N2 lần lượt qua dung dich nước vôi trong thấy dung dich vẩn đục thì ống nghiệm đó chứa CO2
  b, Cho [TEX]AgNo3[/TEX]
  [TEX]AgS[/TEX] kết tủa đen
  [TEX]AgCl[/TEX] kết tủa trắng
  [TEX]AgPO4[/TEX] kết tủa vàng
  Còn lại [TEX]NaNo3[/TEX] và[TEX] Na2SO4[/TEX]
  Cho vào Ba(OH)2 đc Na2SO4
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng mười 2010
 3. huyhoang94

  huyhoang94 Guest


  Bài 3 nhận biết: N2, HCl, NH3, CO2, SO2
  cho quỳ tím vào các mẫu thử trên thì HCl quỳ chuyển màu đỏ, NH3 quỳ chuyển màu xanh
  cho các mẫu thử trên đi qua dung dịch nước Br2=>SO2 làm mất màu dung dịch Br2
  còn lại là N2 và CO2 cho qua dung dịch CaO thì CO2 kết tủa trắng còn lại là N2
  pt:CaO+CO2=>CaCO3(kết tủa trắng)
   
 4. huyhoang94

  huyhoang94 Guest


  Bài 1 từ các chất ban đầu O2, NH3, FeS2, H2O=>(NH4)2SO4, HNO3
  Từ 4FeS2+11O2=>2Fe2O3+8SO2
  2SO2+O2=>2SO3
  SO3+H2O=>H2SO4
  H2SO4+NH3=>(NH4)2SO4
  NH3+O2=>NO+H2O
  2NO+O2=>2NO2
  4NO2 +O2+2H2O=>4HNO3