Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hoá 11] axit cacbon xylic

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi skiper02, 23 Tháng ba 2014.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 585

 1. skiper02

  skiper02 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1. Cho hỗn hợp X gồm 1 ancol không no có một LK đôi C=C và một axit no đều đơn chức mạch hở có cùng sồ C trong phân tử. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vs K dư thu được 1,568l H2(đktc). Nếu đót cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 11,872l O2 thu dươc9,408l CÒ (đktc). Tìm
  a, CTCT cua ancol và axit
  b, Cho X phản ứng este hoá vs hiệu xuất 85%. Tính m este thu được

  2. Hỗn hợp X gồm ancol mạch hở A và 1 axit cacbon xylic mạch hở B. A có số C trong phân tử nhiều hơn B là 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mod X cần dùng 29,12l O2 (đktc) thu được 26,88 l CO2 (đktc) và 25,3g H2O. Tìm CTCT cua A và B và tính %m mỗi chất.

  3. Hỗn hợp X gồm 3 axit cácbon xylic đơn chức mạch hở trong đó có hai chất la axit no kết tiếp nhau trong day đồng đẳng và một chất là axit không no 1 LK đôi C=C. Cho 39,6 l hỗn hợp X phản ứng thu được 40,6g hỗn hợp muối khan. Nếu đôt hoàn toàn 8,88g hỡn hợp X thi thu được 6,72 l CO2 (đktc). Tìm CTCT của 3 axit và tính %m mỗi chất trong hỗn hợp X
   

 2. 1. Cho hỗn hợp X gồm 1 ancol không no có một LK đôi C=C và một axit no đều đơn chức mạch hở có cùng sồ C trong phân tử. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vs K dư thu được 1,568l H2(đktc). Nếu đót cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 11,872l O2 thu dươc9,408l CÒ (đktc). Tìm
  a, CTCT cua ancol và axit
  b, Cho X phản ứng este hoá vs hiệu xuất 85%. Tính m este thu được

  -ta có: n(hh)=2*n$H_2$=0,14 mol
  --->số Cacbon=$\dfrac{nCO_2}{n(hh)}$=3
  -->$C_3H_6O$ và $C_3H_6O_2$ đặt số mol là x, y
  -n$H_2O$ = n$CO_2$ = 0,42 mol
  -BT nguyên tố Oxi: x + 2y + n$O_2$*2 = 0,42*2 + 0,42
  -mà: số mol hh là: x + y = 0,14
  -->x= 0,08 và y =0,06
  --->m este tính theo axit-->m
  2. Hỗn hợp X gồm ancol mạch hở A và 1 axit cacbon xylic mạch hở B. A có số C trong phân tử nhiều hơn B là 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mod X cần dùng 29,12l O2 (đktc) thu được 26,88 l CO2 (đktc) và 25,3g H2O. Tìm CTCT cua A và B và tính %m mỗi chất.

  -số nguyên tử cacbon tb = 2,4
  -->axit có 2 cacbon và ancon có 3 cacbon( vì số C của ancol nhiều hơn axit là 1)
  -n$O_2$=1,3 mol; n$CO_2$=1,2 mol và n$H_2O$=$\dfrac{253}{180}$
  -vì n$H_2O$ > n$CO_2$ -->ancol phải là no-->ancol có 8 H
  -số H (tb) = 5,622, mà ancol có số H=8 > 5,622
  -->axit là $C_2H_4O_2$ và ancol là $C_3H_8O_x$
  -n$O$ trong hh = n$CO_2$*2 + n$H_2O$ - n$O_2$*2=1,21 mol
  --->số O (tb) = 2,42 , mà oxit có 2 O -->ancol có 3 oxi
  -->ancol là $C_3H_8O_3$
  -còn lại bạn tự giải nha
  3. Hỗn hợp X gồm 3 axit cácbon xylic đơn chức mạch hở trong đó có hai chất la axit no kết tiếp nhau trong day đồng đẳng và một chất là axit không no 1 LK đôi C=C. Cho 39,6 l hỗn hợp X phản ứng thu được 40,6g hỗn hợp muối khan. Nếu đôt hoàn toàn 8,88g hỡn hợp X thi thu được 6,72 l CO2 (đktc). Tìm CTCT của 3 axit và tính %m mỗi chất trong hỗn hợp X
  -39,6 l hh X hả bạn hay là gam thế, mà còn phản ứng với cái gì mà thu được 40,6g muối nữa