Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập hay và khó phần Sinh học Tế Bào

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hazamakuroo, 16 Tháng mười 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,281

 1. hazamakuroo

  hazamakuroo Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  BT 1 :
  Theo dõi 3 tế bào sinh dưỡng của 1 loài TV đang NP. Sau 30 phút cả 3 tb hoàn tất 1 số chu kì. Người ta thấy : Tb A có số đợt NP = 1/2 Số đợt NP của Tb B , Số Tb con của Tb C = tích số tế bào con của Tb A và Tb B. Nguyên liệu môi trường cung cấp cho cả 3 Tb qua các đợt NP trên tương đương vs số NST đơn gấp 11 lần số NST giới tính X có trong Tb C.
  a. Xác định bộ NST 2n của loài TV trên ? Biết số NST trong 1 giao tử < tổng số Tb con của A và C và > số Tb con của Tb B.
  b. Tính tg 1 chu kì Tb của mỗi Tb nói trên ?
  BT 2 :
  Một Tb sinh tinh ở cơ thể dị hợp về 3 cặp gen AbBbDd nằm trên 3 cặp NST tương đồng. Có thể có bao nhiêu kiểu sắp xếp của NST ở kì giữa của GP I , Hãy viết kí hiệu NST mang các gen tương ứng ở mỗi kiểu. Kết thúc GP , Tb này thực tế cho mấy loại giao tử ? Kí hiệu các loại giao tử ?
   

 2. 1/Gọi số đợt nguyên phân của TB a là x [TEX]x\epsilon N*[/TEX]

  \Rightarrow số TB con sinh ra từ A là [TEX]2^x[/TEX], sinh ra từ B là [TEX]2^{2x}[/TEX] và từ C là[TEX]2^{3x}[/TEX] và [TEX]2^{2x}<n<2^x+2^{3x}[/TEX]

  TH1: sinh vật thuộc giới dị giao tử chỉ chứa 1 NSTgt X

  \Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& 2n( 2^x+2^{2x}+2^{3x}-3)=11.2^3x & \\ & 2^{2x}<n<2^x+2^{3x} & \end{matrix}\right.\epsilon [/TEX]

  Đặt [TEX] 2^x=t [/TEX] ,đk [TEX] x\epsilon N*[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}&2n( t+t^2+t^3-3)=11t^3 & \\ & t^2<n<t+t^3& \end{matrix}\right.\epsilon [/TEX]

  \Rightarrow[TEX]11t^3=2n( t+t^2+t^3-3)>2t^2( t+t^2+t^3-3) [/TEX] vì[TEX] n>t^2[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]11t^3>2t^2( t+t^2+t^3-3)\Rightarrow 11t>2( t+t^2+t^3-3)[/TEX]
  [TEX]2t^3+2t^2-9t-6<0 [/TEX]

  \Rightarrow[TEX]t<2 [/TEX]mà[TEX]x\epsilon N*[/TEX][TEX]nên t=1[/TEX]\Rightarrow[TEX] 2^x=1[/TEX]=> x=0-> loại

  TH2: sinh vật thuộc giới đồng giao tử chứa 2 NST gt X
  \Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}&2n( t+t^2+t^3-3)=22t^3 & \\ & t^2<n<t+t^3& \end{matrix}\right.\epsilon [/TEX]

  \Rightarrow][TEX]22t^3=2n( t+t^2+t^3-3)>2t^2( t+t^2+t^3-3) [/TEX]\Rightarrow[TEX]11t^3>t^2( t+t^2+t^3-3)[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]t^3+t^2-10t-3<0=> 0<t<3[/TEX]\Rightarrow [TEX]t=1[/TEX](loại) hoặc [TEX]t=2[/TEX]

  [TEX]t=2\Rightarrow 2^x=2\Rightarrow x=1[/TEX]Khi [TEX]x=1[/TEX] thì [TEX]n=8\Rightarrow 2n=16[/TEX]
  ( n=8 thoả mãn [TEX]2<n<8+2=10[/TEX])

  2/ dựa vào số cặp gen dị hợp mà tính ;))
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 17 Tháng mười 2011