Status Thành Viên

cái ava của ca .-.
-. .... .. . ..- / -.-. .... ..- -.-- . -. / -.. . -. / -.-. ..- -. --. / .---- / .-.. ..- -.-. / --.- ..- .- --..-- / - .... ..- -.-. / ... ..- / -..- --- .- -.-- / -.- .... --- -. --. / -.- .. .--. --..-- / ... .- ..- / ...- .- -. / -.-. ..- / ... .- ..- .-.-.- .-.-.- .-.-.- / -... .- --- / --. .. --- / -- --- .. / --.- ..- . -. / -.. ..- --- -.-. / -...- -.--. -.--.
  • Sad
Reactions: Mộc Nhãn
Mộc Nhãn
Mộc Nhãn
-.-. --- / --. .- -. --. / .-.. . -. / -.-. .... .. / --- .. / ---... .----. -.--. / .-. --- .. / - .... --- .. / --. .. .- -. / -.-. ..- -. --. / ... . / -..- --- .- / -.. .. / - .- - / -.-. .- / - .... --- .. / .- .-.-.- .-.-.- .-.-.-
Hôm nay là ngày 19/5/2022, là ngày mừng sinh nhật Cụ Hồ được 132 tuổi! Chúng cháu kính chúc Cụ sinh nhật vui vẻ, và chúng cháu sẽ thực hiện 5 điều cụ dạy để cụ có thể yên tâm nhắm mắt, yên bình không nghĩ ngợi gì về chúng cháu nữa. Chúng cháu xin hứa!
1652926941329.png
Top Bottom