write a paragraph

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,576
12,603
996
Nam Định
In the sky
Imaging an ideal means of transport for YOUR area. Write a short description of it.
cám ơn bạn
Bài làm:
Inventing a means of transport for my neighborhood is always on my mind. I have some ideas for the perfect vehicle which will be used widely by residents – a highspeed bicycle. It looks like a normal bike but it has wings. This bike can fly in the sky. There are some solar panels on it to catch the heat from the sun and generate power. Therefore, it will use solar energy to run. It reduces pollution and it’s fast, too. By this way, we can protect the environment and save energy for the future. I think it is a great invention!
Dịch:
Sáng chế một phương tiện cho khu vực của tôi là vấn đề tôi luôn trăn trở. Tôi có một vài ý tưởng cho phương tiện hoàn hảo cái mà sẽ được sử dụng rộng rãi bởi cư dân – một chiếc xe đạp tốc độ cao. Nó trông giống như chiếc xe đạp bình thường nhưng nó có cánh. Chiếc xe đạp này có thế di chuyển trên bầu trời. Có một vài tấm pin mặt trời ở trên thân để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và chuyển hóa thành năng lượng. Vì vậy, nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để chạy. Nó làm giảm ô nhiễm và cũng nhanh nữa. Bằng cách này, chúng ta có thể bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng cho tương lai. Tôi nghĩ nó là một sáng chế tuyệt vời!
Nguồn teach12
 
Top Bottom