Viết thuật toán

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
bước khởi tạo đem = 0 i=1
bước 1 kiêm tra i> n nếu đúng dưa ra đếm và kết thúc
bước 2 kiểm tra A i có chia hết cho 2 hay khhoong nếu khoong thì tăng đếm lên 1 ,
bước 3 quay về bước 1
 
Top Bottom