English THCS viết lại câu

N

nom1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ the police will tow away cars left here (passive voice)
2/ the situation is serious. we must do something before it's too late (passive voice)
3/ we haven't been to the concert for over a year.
-> the last time we have been to the concert was over a year (câu này lam vậy đúng ko ạ?)
4/ his dog is called Tony
-> he....
5/ it's nearly twenty years since my father saw my uncle
-> my father has been seen my uncle for nearly twenty years (câu này làm vậy đúng ko?)
6/ he bought such a lot of books that he couldn't read them all
-> So....
7/ his parents made him study for the exams
-> He...
8/ "you shouldn't give up your job", Jane told Anne
-? Tane advised...
9/ i wish i could speak English fluently
-> it's a........
10/ he hasn't gone back to his village since 1989
-> he last....
Giúp em ôn lại kiến thức về câu trực tiếp, gián tiếp của chương trình lớp 8 với ạ. em quên mất rồi.
 
L

lenahuan

làm:

4,he has a dog named tony
7,He is make to study for the exams by his parents
8,Jane advised Anne not to give up her job
9,(mình ko hiểu câu này cho lắm)
10, he last went back to his village was 1989
 
H

haiyen621

1/ the police will tow away cars left here (passive voice)
=> The cars will be towed away , the cars were left here by the police
(cấu trúc này hơi khác 1 chút vì câu trên là rút gọn của câu the police will tow away cars which left here)

2/ the situation is serious. we must do something before it's too late (passive voice)
=> The situation is serious . Something must be done before it is too late

3/ we haven't been to the concert for over a year.
-> the last time we were to the concert was over a year ago

4/ his dog is called Tony
-> he has a dog called Tony

5/ it's nearly twenty years since my father saw my uncle
-> my father hasn't seen my uncle for nearly twenty years

6/ he bought such a lot of books that he couldn't read them all
-> He bought so many books that he couldn't read them all (câu này mik ko chắc)

7/ his parents made him study for the exams
-> He was made to study for the exams by his parents.
(đây cũng là 1 cấu trúc câu đặc biệt nên mik cho bạn cấu truc cụ thế để áp dụng nhé
Cấu trúc bt : S V1 O V2 => bị động S ( là O ở câu trước) + be + P.P(cái này là V1) + to V(cái này là V2) )

8/ "you shouldn't give up your job", Jane told Anne
-> Tane advised Anne not to give up her job

9/ i wish i could speak English fluently
-> it's a pity that I couldn't speak English fluently

10/ he hasn't gone back to his village since 1989
-> he last went back to his village in 1989
 
Last edited by a moderator:
A

arrigato

1/ the police will tow away cars left here (passive voice)
=> The cars will be towed away , the cars were left here by the police
(cấu trúc này hơi khác 1 chút vì câu trên là rút gọn của câu the police will tow away cars which left here)


6/ he bought such a lot of books that he couldn't read them all
-> He bought so many books that he couldn't read them all (câu này mik ko chắc)

1/ cars left here mới là đầy đủ phần vật bị tác động, vậy nên hãy cứ chuyển bình thường: Cars left here will be towed away by the police.

6/ Đúng phải là: So many book did he buy that...
(Đây gọi là đảo ngữ của so: So + adv/noun phrase + mệnh đề đảo [trợ động từ + S + V chia nếu cần] + that + clause)
 
N

nom1

kiến thức về câu trực tiếp, gián tiếp của chương trình lớp 8 thì sao ạ? giúp mình ôn lại với
 
N

nom1

các bạn cho mình vd về 2 cấu trúc mà các bạn nêu trên được không? để mình nhớ lâu hơn
 
A

arrigato

kiến thức về câu trực tiếp, gián tiếp của chương trình lớp 8 thì sao ạ? giúp mình ôn lại với

Cái này khá là rắc rối và mình đang không rảnh lắm nên để lần khác mình giúp cho.

các bạn cho mình vd về 2 cấu trúc mà các bạn nêu trên được không? để mình nhớ lâu hơn

Về câu đầu tiên thì vẫn chỉ là biến đổi sang gián tiếp bình thường thôi, nhưng vật bị tác động lại là 1 noun phrase.
Còn câu sau thì mình có VD:
* "So hard had he learnt that he passed the exams." (adv)
* "So many stinky cheeses did she buy that we couldn't eat them all." (noun phrase)
 
C

congchuahoahong2000

3/ we haven't been to the concert for over a year.
-> the last time we were to the concert was over a year ago
câu này sai rùi ban ơi, sao lai có cấu trúc were to dược phải đổi thành went to thì mới đúng
3/ the last time we went to the concert was over a year ago

 
Top Bottom