Địa 12 về cây công nghiệp nước ta

P

phamthitra

theo như mình biết thi vung đông nam bộ có thế mạnh phát triển hôn nhiều so với hai vung con lai
 
T

truonghan_h

Đây là 3 vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước với chuyên môn hóa khác nhau:
- Đồng Nam Bộ chuyên canh về cây cao su.
- Tây Nguyên chuyên canh về cây cà phê
- Trung du miền núi Phía Bắc là chuyên canh về cây chè.
Để so sánh 3 vùng này thì cần căn cứ vào các tiêu chí:
- Qui mô
- Chuyên môn hóa
- Cơ cấu cây trồng
- Phân bố
- Sản lượng các loại cây công nghiệp hàng năm
- Mức thu hút đầu tư, phát triển...
 
E

emtienhocmai

1,tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp/
2,chứng minh rằng việc đẩy mạnh sane xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?
 
T

tiendatsc

Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm và hàng năm lớn nhất nước ta. Ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi : đất đai của vùng phần lớn là đồng bằng cao, đất xám bằng phẳng kề liền với vùng đồi badan lượn sóng, nguồn nhân lực khá dồi dào, nhiều cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp, có các chương trình hợp tác đầu tư với nước ngoài để phát triển cây chức năng. Các cây trồng chính trong vùng là cao su, cà phê, điều, đậu tương, lạc, mía, thuốc lá. Riêng cây cao su, Đông Nam Bộ chiếm gần 70% diện tích, gần 90% sản lượng cả nước, tập trung chủ yếu ở Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai.
Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 2 nhờ có diện tích đất badan lớn nhất cả nước và có khí hậu phân hoá theo độ cao. Các sản phẩm chính của vùng là cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, dâu tằm. Riêng về cà phê, Tây Nguyên chiếm gần 80% diện tích và gần 90% sản lượng của cả nước. Hiện nay, trong vùng đang phát triển một số cây công nghiệp khác như ca cao, bông, điều…
Ở trung du và miền núi phía Bắc, các vùng chuyên canh ché tạo thành một dải trên hầu khắp các vùng đồi trung du (ở Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên) và một số cao nguyên (ở Hà Giang, Nghĩa Lộ, Sơn La); lạc và thuốc lá trồng ở vùng đất bạc màu của Lạng Sơn,Bắc Giang;hồi trồng ở Lạng Sơn , Cao Bằng
 
Top Bottom