Tương tác gen và gen đa hiệu

K

kellyo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải thích cách làm cho em luôn nhé!

Từ câu 10 đến câu 12. Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác cộng gộp tiến hành tự thụ thì

Câu 10. Tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là
A. 35/128. B. 40/256. C. 35/256. D. 56/256.

Câu 11. Tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con chiếm tỉ lệ là
A. 28/128. B. 28/256. C. 14/256. D. 8/256.

Câu 12. Tần số xuất hiện tổ hợp gen chứa 6 alen trội ở đời con là
A. 32/256. B. 7/64. C. 56/256. D. 18/64.
 
C

cherrynguyen_298

Câu 10: Tần số xuất hiện : tổ hợp gen có 4 alen trội = 8C4 / 4^4 = 70/256 = 35/128
Câu 11: A^3a^5 =>8C3=56=>Tần số=56/256.
Câu 12: A^6a^2 =>8C6=28=>Tần số=28/256
 
Top Bottom