Toán 12 trong không gian Oxyz cho đt d x-2/1 = y-1/2 = z/-1 viết pt mp (P) đi qua d cắt Ox Oy lần lượt tại

Duclam112001

Học sinh
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
57
8
21
21
Hà Tĩnh
Thpt cao thắng
Top Bottom