Hóa 11 Trắc nghiệm về anken

MinhDuc2k5

Học sinh
Thành viên
12 Tháng ba 2022
54
53
21
16
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Anken CH3-CH=CH-CH3 có tên là:
A. 2-metylprop-2-en.
B. but-2-en.
C. but-1-en.
D. but-3-en.
Câu 2: [QG.20 - 204] Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Propen
B. Etan
C. Metan
D. Propan
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Anken là chất kị nước.
B. Anken là chất dễ tan trong dầu mỡ.
C. Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết pi kém bền hơn liên kết σ.
Câu 4: Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu, nguyên nhân là do:
A. Etilen có phản ứng cộng brom tạo ra 1,2-đibrometan.
B. Etilen có phản ứng thế brom tạo ra 1,2-đibrometan.
C. Etilen đẩy brom ra khỏi dung dịch.
D. Etilen có phản ứng tách với brom tạo ra 1,2-đibrometan.
Câu 5: Anken nào sau đây có tính đối xứng qua liên kết đôi?
A. CH3-CH=CH2.
B. CH3-CH=C(CH3)2.
C.
CH2=CH2.
D. CH2=C(CH3)2
 

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
573
1,315
141
16
Bình Định
Câu 1: Anken CH3-CH=CH-CH3 có tên là:
A. 2-metylprop-2-en.
B. but-2-en.
C. but-1-en.
D. but-3-en.
Câu 2: [QG.20 - 204] Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Propen
B. Etan
C. Metan
D. Propan
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Anken là chất kị nước.
B. Anken là chất dễ tan trong dầu mỡ.
C. Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết pi kém bền hơn liên kết σ.
Câu 4: Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu, nguyên nhân là do:
A. Etilen có phản ứng cộng brom tạo ra 1,2-đibrometan.
B. Etilen có phản ứng thế brom tạo ra 1,2-đibrometan.
C. Etilen đẩy brom ra khỏi dung dịch.
D. Etilen có phản ứng tách với brom tạo ra 1,2-đibrometan.
Câu 5: Anken nào sau đây có tính đối xứng qua liên kết đôi?
A. CH3-CH=CH2.
B. CH3-CH=C(CH3)2.
C.
CH2=CH2.
D. CH2=C(CH3)2
MinhDuc2k5Câu 1: Anken CH3-CH=CH-CH3 có tên là:
A. 2-metylprop-2-en.
B. but-2-en.
C.
but-1-en.
D. but-3-en.
Câu 2: [QG.20 - 204] Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Propen
B. Etan
C. Metan
D. Propan
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? ( Bạn xem lại câu này là chọn đáp án sai hay đúng bạn nha)
A. Anken là chất kị nước.
B. Anken là chất dễ tan trong dầu mỡ.

C. Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết pi kém bền hơn liên kết σ.
Câu 4: Khi dẫn etilen vào dung dịch nước brom thì dung dịch bị nhạt màu, nguyên nhân là do:
A. Etilen có phản ứng cộng brom tạo ra 1,2-đibrometan.
B. Etilen có phản ứng thế brom tạo ra 1,2-đibrometan.
C. Etilen đẩy brom ra khỏi dung dịch.
D. Etilen có phản ứng tách với brom tạo ra 1,2-đibrometan.
Câu 5: Anken nào sau đây có tính đối xứng qua liên kết đôi?
A. CH3-CH=CH2.
B. CH3-CH=C(CH3)2.
C. CH2=CH2.
D. CH2=C(CH3)2
 
Top Bottom