Sử 12 Trắc nghiệm 12

Phạm Hồng Linhh

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười một 2022
46
46
6
17
Bắc Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh trong Hội nghị Ianta (02/1945)?
A.
Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
B.
Chấm dứt chiến tranh, trừng phạt các nước bại trận.
C.
Tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
D.
Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
Câu 12: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A.
Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B.
Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
C.
Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
D.
Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
Câu 13: Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đồng minh tại Hội nghị Ianta (02/1945) là
A.
giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.
B.
phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
C.
nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
D.
tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
Câu 14: Nội dung nào sau đây của Hội nghị Ianta (2/1945) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới?
A.
Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới.
B.
Thống nhất về việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C.
Thỏa thuận về việc phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa các nước Đồng minh.
D.
Thỏa thuận về việc Liên Xô tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.
Câu 15: Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do
A.
mâu thuẫn giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa.
B.
các nước tham dự đều muốn giành quyền lợi cho mình.
C.
sự đối lập về mục tiêu phục hưng châu Âu sau chiến tranh.
D.
quan điểm khác nhau về việc thành lập Tòa án Quốc tế.
Câu 16: Hội nghị Ianta (2/1945) đã quyết định số phận của chủ nghĩa phát xít như thế nào?
A.
Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc.
B.
Đánh bại hoàn toàn quân Đức.
C.
Đánh bại hoàn toàn quân Nhật.
D.
Liên Xô tham gia chống Nhật Bản.
Câu 17: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội của quốc gia nào sau đây đóng quân Đông Đức?
A.
Pháp.
B.
Liên Xô.
C.
Mĩ.
D.
Anh.
Câu 18: Theo thoả thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật từ
A.
Vĩ tuyến 17 trở vào Nam.
B.
Vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.
C.
Vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.
D.
Vĩ tuyến 16 trở vào Nam.
Câu 19: Theo thoả thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Anh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật từ
A.
Vĩ tuyến 17 trở vào Nam.
B.
Vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.
C.
Vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.
D.
Vĩ tuyến 16 trở vào Nam.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây là điểm chung của trật tự thế giới hai cực Ianta và trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn?
A.
Thành lập Hội Quốc liên để giám sát và duy trì trật tự thế giới.
B.
Chia thế giới làm hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
C.
Là kết quả của cuộc chiến tranh thế giới trong lịch sử nhân loại.
D.
Chỉ có các nước trong hệ thống tư bản chủ nghĩa tham gia.
 
  • Like
Reactions: Mộ Dung Thu Vũ

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,022
6
747
166
Lào Cai
Lào Cai
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh trong Hội nghị Ianta (02/1945)?
A.
Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
B.
Chấm dứt chiến tranh, trừng phạt các nước bại trận.
C.
Tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
D.
Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
Câu 12: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A.
Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B.
Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
C.
Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
D.
Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
Câu 13: Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đồng minh tại Hội nghị Ianta (02/1945) là
A.
giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.
B.
phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
C.
nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
D.
tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
Câu 14: Nội dung nào sau đây của Hội nghị Ianta (2/1945) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới?
A.
Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới.
B.
Thống nhất về việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C.
Thỏa thuận về việc phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa các nước Đồng minh.
D.
Thỏa thuận về việc Liên Xô tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.
Câu 15: Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do
A.
mâu thuẫn giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa.
B.
các nước tham dự đều muốn giành quyền lợi cho mình.
C.
sự đối lập về mục tiêu phục hưng châu Âu sau chiến tranh.
D.
quan điểm khác nhau về việc thành lập Tòa án Quốc tế.
Câu 16: Hội nghị Ianta (2/1945) đã quyết định số phận của chủ nghĩa phát xít như thế nào?
A.
Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc.
B.
Đánh bại hoàn toàn quân Đức.
C.
Đánh bại hoàn toàn quân Nhật.
D.
Liên Xô tham gia chống Nhật Bản.
Câu 17: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội của quốc gia nào sau đây đóng quân Đông Đức?
A.
Pháp.
B.
Liên Xô.
C.
Mĩ.
D.
Anh.
Câu 18: Theo thoả thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật từ
A.
Vĩ tuyến 17 trở vào Nam.
B.
Vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.
C.
Vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.
D.
Vĩ tuyến 16 trở vào Nam.
Câu 19: Theo thoả thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Anh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật từ
A.
Vĩ tuyến 17 trở vào Nam.
B.
Vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.
C.
Vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.
D.
Vĩ tuyến 16 trở vào Nam.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây là điểm chung của trật tự thế giới hai cực Ianta và trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn?
A.
Thành lập Hội Quốc liên để giám sát và duy trì trật tự thế giới.
B.
Chia thế giới làm hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
C.
Là kết quả của cuộc chiến tranh thế giới trong lịch sử nhân loại.
D.
Chỉ có các nước trong hệ thống tư bản chủ nghĩa tham gia.
Phạm Hồng LinhhCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!

13
C
17
B
14
C
18
B
11
B
15
B
19
D
12
C
16
A
20
C

Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
 
Top Bottom