Toán tiểu học Toán tính thuận tiện lớp 4

hoangtuan9123

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,038
2,092
294
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh

dangtiendung1201

Cựu Mod Toán
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
1,272
1,355
191
18
Thái Bình
THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình
[tex]\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}[/tex]
giúp e ạ
\[\begin{align}
& \frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90} \\
& =\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10} \\
& =1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10} \\
& =1-\frac{1}{10} \\
& =\frac{9}{10} \\
\end{align}\]
 
Top Bottom