Toán Toán lớp 9 ham học :

Nguyễn Phú Thu Dung

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng sáu 2017
422
74
61
Đà Nẵng
THPT Hòa Vang

Lạp Hộ

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng ba 2015
55
16
86
20
Phú Yên
THPT chuyên Lương Văn Chánh
1 Giải phương trình:
[tex]x-\frac{7}{4}-\sqrt{x-2}=0[/tex]
2 Chứng minh đẳng thức:
[tex]\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}-\sqrt{x-1}=1[/tex]
[tex]1. \left ( \sqrt{x-2}-\frac{1}{2} \right )^{2}=0 => ... 2. \sqrt{x+2\sqrt{x-1}}-\sqrt{x-1}=\sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^{2}} - \sqrt{x-1} =\left | \sqrt{x-1}+1 \right |-\sqrt{x-1}=1[/tex]
 
Top Bottom