Toán [Toán 9] Violympic

T

truonghahlqt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1
Cho biểu thức M= 2/xy + 3/ x bình + y bình
với x;y là các số dướng có tổng bàng 1
Gía trị nhỏ nhất của M là..
Câu 2
Để n+24 và n-65 đều là số chính phương thì số tự nhiên n là...
Câu 3
Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O;R) kẻ tiếp tuyến AM và cát tuyến ABC qua O ( M là tiếp điểm,B nằm giửa A và C )
Biết AM=20cm,AC=50cm . Độ dài của R là ...... cm
Câu 4
Cho đường tròn (O;R), hai đáy AB=R (trong đó A=2 , n=1)và AD=R sao cho tia AO nằm giửa hai tia AB và AD.Vẽ dây BC song song với AD.Hai tiếp tuyến tại B và C với đường tròn (O) cắt nhau tại M. Số đo góc BMC là
 
E

eye_smile

Câu 3:Có :
${AM^2}=AB.AC$
\Leftrightarrow ${20^2}=AB.50$
\Rightarrow AB=8
\Rightarrow BC=AC-AB=50-8=42
\Rightarrow R=21

 
Top Bottom