[toán 9]Tìm số tự nhiên có bốn chữ số

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi dark_phoenix, 29 Tháng một 2009.

Lượt xem: 4,824

 1. dark_phoenix

  dark_phoenix Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  Tìm số tự nhiên có bốn chữ số (viết trong hệ thập phân) sao cho hai điền kiện sau đồng thời thỏa mãn:
  a) Mỗi chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước.
  b)Tổng p+q lấy giá trị nhỏ nhất,trong đó p là tỉ số của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị còn q là tỉ số của hàng nghìn và chữ số hàng trăm
   
 2. baby_style

  baby_style Guest

  số cần tìm có dạng abcd
  a<b<c<d
  mà mình hỏi này ^^ tổng p+q lấy giá trị nhỏ nhất nghĩa là sao?
  nhỏ nhất là bao nhiêu? chưa hiểu lắm :)
  nếu điều kiện này thì thiếu j số :) VD: 1469;3478

  nó có gò bó j đâu?
   
 3. dark_phoenix

  dark_phoenix Guest

  nếu gò bó thì tìm ra nhanh rồi
  Thì làm sao tìm ra giá trị nhỏ nhất của p+ q mới là vấn đề
  mình mò ra được số này nè , hok biết có chính xác hok : 1239
   
 4. baby_lucky69

  baby_lucky69 Guest

  quá trời dễ luôn ^^

  Xét số tùy ý có 4 chữ số abcd (có dấu gạch ngang trên đầu) mà 1 [TEX]\leq[/TEX] a<b<c<d [TEX]\leq[/TEX] 9 ( a;b;c;d là các số nguyên). Ta tìm giá trị nhỏ nhất của :
  p+q = [TEX]\frac{c}{d}[/TEX] + [TEX]\frac{a}{b}[/TEX]
  Do b,c là số tự nhiên nên c > b [TEX]\Rightarrow[/TEX] c [TEX]\geq[/TEX] b +1. Vì vậy : p+q [TEX]\geq[/TEX] [TEX]\frac{b+1}{9}[/TEX] + [TEX]\frac{1}{b}[/TEX]
  p+q [TEX]\geq[/TEX] [TEX]\frac{1}{9}[/TEX] + [TEX]\frac{b}{9}[/TEX] + [TEX]\frac{1}{b}[/TEX] [TEX]\geq[/TEX] [TEX]\frac{1}{9}[/TEX] +2[TEX]\sqrt{\frac{b}{9}. \frac{1}{b}}[/TEX] =[TEX]\frac{7}{9}[/TEX]
  p+q = [TEX]\frac{7}{9}[/TEX] trong trường hợp c = b+1, d= 9,a = 1, [TEX]\frac{b}{9}[/TEX] [TEX]\frac{1}{b}[/TEX]
  Vậy số thỏa mãn các điều kiện của bài toán là : 1349:)&gt;-
  Chính xác 100%:)&gt;-;)
   
 5. baby_lucky69

  baby_lucky69 Guest

  tất cả các đáp án trên đều sai cả, chính xác nhất là 1349
   
 6. jeniferanna

  jeniferanna Guest

  mấy anh giúp em bài này nha
  Có bao nhiêu số có 4 chữ số biết số đó chia hết cho 11 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 11
   
 7. tui_latui

  tui_latui Guest

  cho mình hỏi bài nì cái

  cmr:với vói mọi n thuộc N >= 2 ta có

  1/2^3+ 1/3^3+.....+ 1/n^3 <1/4
  mình xin đa tạ
   
 8. quynhnhung81

  quynhnhung81 Guest

  Ta có [TEX]\frac{1}{n^3} < \frac{1}{n^3-n}[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow A= \frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+....+\frac{1}{n^3} < B=\frac{1}{2^3-2}+\frac{1}{3^3-3}+....+\frac{1}{n^3-n}[/TEX]

  [TEX]B=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{(n-1)n(n+1)}[/TEX]

  [TEX]=\frac{1}{2}(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{(n-1)n(n+1)})[/TEX]

  [TEX]=\frac{1}{2}(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{(n-1)n}-\frac{1}{n(n+1)}[/TEX]

  [TEX]=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-\frac{1}{n(n+1)})=\frac{1}{4}-\frac{1}{2n(n+1)} < \frac{1}{4}[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow A< B< \frac{1}{4}[/TEX]
   
 9. aparioss

  aparioss Guest

  Em nghe nói có thầy Nguyễn Vũ Lương và thầy Trần Phương dạy toán rất giỏi nên em rất mươn theo học đểôn thi vào lớp 10. Anh chị nào biết hai thầy dạy ở đâu, hay địa chỉ, hay số điện thoại thì cho em với!!!!!!!!!!!!!!!!
  Xin cảm ơn trước!
   

CHIA SẺ TRANG NÀY