Toán toán 8

~♥明♥天♥~

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
274
310
131
!!!
Tìm GTNN của pt:
5x^2 + 2y^2 + 4xy - 2x + 4y + 2015
Ta có :[tex]5x^{2}+2y^{2}+4xy-2x+4y+2015[/tex]
=[tex](4x^{2}+4xy+y^{2})+(x^{2}-2x+1)+(y^{2}+4y+4)+2010[/tex]
=[tex](2x+y)^{2}+(x-1)^{2}+(y+2)^{2}+2010[/tex]
Vì [tex](2x+y)^{2}\geq 0[/tex] ; [tex](x-1)^{2}\geq 0[/tex] ; [tex](2+y)^{2}\geq 0[/tex]
=>[tex](2x+y)^{2}+(x-1)^{2}+(y+2)^{2}\geq 0[/tex]
=>[tex](2x+y)^{2}+(x-1)^{2}+(y+2)^{2}+2010\geq 2010[/tex]
Hay [tex]5x^{2}+2y^{2}+4xy-2x+4y+2015\geq 2010[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi : x = 1 ; y = -2
Vậy ...
 

hocke2005

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2015
7
0
26
Ta có :
png.latex

=
png.latex

=
png.latex

png.latex
;
png.latex
;
png.latex

=>
png.latex

=>
png.latex

Hay
png.latex

Dấu "=" xảy ra khi : x = 1 ; y = -2
 
Top Bottom