Toán 7 Toán 7 nghiệm đa thức

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,294
2,635
486
18
Vĩnh Phúc
[math]\implies[/math]Cho đa thức f(x)= (a+1)^2 . x^2 + 2 . ( 2a - 3 ) . x -5. Tìm a biết nghiệm của f(x) là x=-2
Thiên An - 2009Vì đa thức f(x) có nghiệm là x=-2 nên f(x)=0 khi x=-2
Tương đương [imath](a+1)^2 . (-2)^2 + 2 . ( 2a - 3 ) . (-2) -5=0[/imath]
[imath]\implies 4a^2+11=0[/imath] (vô nghiệm)
Vậy không tồn tại a thỏa mãn
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
83
96
21
13
TP Hồ Chí Minh
View previous replies…
Top Bottom