Sinh 12 Tính vô hướng và thuận nghịch của đột biến gen

NTP.QUYNH

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng hai 2018
26
10
6
TP Hồ Chí Minh
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Cho các thông tin về đột biến sau đây:
(1) Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch.
(2) Làm thay đổi số lượng gen trên NST.
(3) Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN.
(4) Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.
Các thông tin nói về đột biến gen là:
 • A. (1) và (4)
 • B. (1) và (2)
 • C. (3) và (4)
 • D. (2) và (3)
Câu này đáp án là A ạ.

Câu 2: Đột biến gen có đặc điểm:
 • I. Thường ở trạng thái lặn.
 • II. Xuất hiện vô hướng và có tần số thấp.
 • III. Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa.
 • IV. Luôn di truyền được cho thế hệ sau.
Số đặc điểm đúng là: Đáp án là I, II, III ạ.

Em muốn hỏi, vậy rốt cục đột biến gen là vô hướng hay có hướng (có tính thuận nghịch) ạ?
 

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,448
239
21
Câu 1: Cho các thông tin về đột biến sau đây:
(1) Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch.
(2) Làm thay đổi số lượng gen trên NST.
(3) Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN.
(4) Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.
Các thông tin nói về đột biến gen là:
 • A. (1) và (4)
 • B. (1) và (2)
 • C. (3) và (4)
 • D. (2) và (3)
Câu này đáp án là A ạ.

Câu 2: Đột biến gen có đặc điểm:
 • I. Thường ở trạng thái lặn.
 • II. Xuất hiện vô hướng và có tần số thấp.
 • III. Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa.
 • IV. Luôn di truyền được cho thế hệ sau.
Số đặc điểm đúng là: Đáp án là I, II, III ạ.

Em muốn hỏi, vậy rốt cục đột biến gen là vô hướng hay có hướng (có tính thuận nghịch) ạ?
Đột biến gen là vô hướng nhé, nó xảy ra 1 cách ngẫu nhiên mà, khác với CLTN là có hướng do nó sẽ thay đổi theo điều kiện của môi trường. và nó cũng có cả tính thuận nghịch nữa. Do nếu trên gen 1 nu A có thể bị đột biến thành G, thì nu G đó cũng có thể bị đột biến lại thành A.
 
 • Like
Reactions: Pyrit and NTP.QUYNH
Top Bottom