Hóa 9 Tính TP%

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
19
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
23
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Ta có các phản ứng:
[tex]CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O \\C_2H_4+3O_2\rightarrow 2CO_2+2H_2O[/tex]
Gọi V1, V2 là thể tích của khí metan và etilen trong hỗn hợp (đơn vị [tex]cm^3[/tex]). Ta có:
V1 + V2 = 25
2V1 + 3V2 = 60
=> V1 = 15 [tex]cm^3[/tex] ; V2 = 10 [tex]cm^3[/tex]
Bạn tự tính % thể tích nhé!!!
 
  • Like
Reactions: Yêu HM
Top Bottom