Toán 12 Tính tích phân

Alice_www

Mod Toán
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười một 2021
1,443
3
1,986
211
Bà Rịa - Vũng Tàu
landghost
[imath]x^3+kx+2=-x^2+2\Rightarrow x^3+x^2+kx=0[/imath]
[imath]\Rightarrow \left[\begin{matrix}x=0\\x^2+x+k=0\end{matrix}\right.[/imath]
[imath]S_1=\displaystyle \int_{x_1}^0 (x^3+kx+x^2)dx=\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{kx^2}2+\dfrac{x^3}3\Big|^0_{x_1}=-\dfrac{x_1^4}{4}-\dfrac{kx_1^2}2-\dfrac{x_1^3}3=\dfrac{8}3[/imath]
Mà [imath]k=-x_1^2-x_1[/imath]
Suy ra [imath]\dfrac{x_1^4}4+\dfrac{x_1^3}6-\dfrac{8}3=0\Rightarrow x=-2[/imath] (nhận) hoặc [imath]x=1.66[/imath] (loại)
Vậy [imath]k=-2[/imath]
[imath]\Rightarrow x_2=1[/imath]
[imath]S_2=\displaystyle \int_0^1 (-x^3-x^2+x)dx=\dfrac{5}{12}[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em xem thêm tại Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
 
  • Like
Reactions: minhloveftu

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,046
2,529
476
Quảng Trị
Trường Đời
[imath]x^3+kx+2=-x^2+2\Rightarrow x^3+x^2+kx=0[/imath]
[imath]\Rightarrow \left[\begin{matrix}x=0\\x^2+x+k=0\end{matrix}\right.[/imath]
[imath]S_1=\displaystyle \int_{x_1}^0 (x^3+kx+x^2)dx=\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{kx^2}2+\dfrac{x^3}3\Big|^0_{x_1}=-\dfrac{x_1^4}{4}-\dfrac{kx_1^2}2-\dfrac{x_1^3}3=\dfrac{8}3[/imath]
Mà [imath]k=-x_1^2-x_1[/imath]
Suy ra [imath]\dfrac{x_1^4}4+\dfrac{x_1^3}6-\dfrac{8}3=0\Rightarrow x=-2[/imath] (nhận) hoặc [imath]x=1.66[/imath] (loại)
Vậy [imath]k=-2[/imath]
[imath]\Rightarrow x_2=1[/imath]
[imath]S_2=\displaystyle \int_0^1 (-x^3-x^2+x)dx=\dfrac{5}{12}[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em xem thêm tại Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Cáp Ngọc Bảo Phương1654696856117.png
chị ơi khúc bôi xanh biến đổi thế nào vậy ạ
 
  • Like
Reactions: Timeless time
Top Bottom