Hóa 8 tính khối lượng

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
16
Bình Định
Cho Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 tạo ra biết 2ml H2 (đktc)
a, Tính khối lượng Al cần dùng
b, Tính khối lượng Al2(SO4)3 tạo ra
Thiên An - 2009a) [imath]2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2[/imath]
[imath]n_{H_2} = \dfrac{ 0,002}{22,4} = 8,93. 10^{-5} (mol)[/imath] (chỗ này bạn xem lại đề có nhầm không nhé, số mol khá nhỏ và cũng không đẹp á)
Theo PTHH, [imath]n_{Al} = \dfrac{2}{3} n_{H_2}=5,95.10^{-5} (mol)[/imath]
=> [imath]m_{Al} = 5,95.10^{-5} . 27= ... (g)[/imath]
b) Theo PTHH, [imath]n_{Al_2(SO_4)_3} = \dfrac{1}{3} n_{H_2} = 1,98.10^{-5} (mol)[/imath]
=> [imath]m_{Al_2(SO_4)_3} = 1,98.10^{-5} .342=... (g)[/imath]
Các chỗ ... bạn tự bấm máy tính nhé^^
__________________________________
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé
Bạn tham khảo thêm các môn học tại đây
 
Top Bottom