Hóa 9 tính khối lượng

01665438890

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tám 2018
33
4
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chia 3,9 hỗn hợp x Gồm 2 KL Mg,Al vào hai phần bằng nhau
phần 1 cho vao dd H2SO4 loãng( axit dùng dư 10% so với phản ứng)sau phản ứng thu được 2,24 lít h2(đktc)
a)tính khối lượng kim loại trong X
b) cho 0,8 lít dd ba(OH)2 0,15M vao dd A tính khối lượng kết tủa
phần 2 cho vao dd HNO3 đun nóng thu được V(l) hỗn hợp khí Y có NO,NO2(không còn sản phẩm khử nào khác)biết tỉ khối hơi của Y so với H2 là 19. tính V

giúp mình với miinhf cảm ơn trước
 

Ar y kd mbr?

Học sinh
Thành viên
5 Tháng năm 2019
186
133
36
Hà Nội
ở 1 nơi nào đó
chia 3,9 hỗn hợp x Gồm 2 KL Mg,Al vào hai phần bằng nhau
phần 1 cho vao dd H2SO4 loãng( axit dùng dư 10% so với phản ứng)sau phản ứng thu được 2,24 lít h2(đktc)
a)tính khối lượng kim loại trong X
b) cho 0,8 lít dd ba(OH)2 0,15M vao dd A tính khối lượng kết tủa
phần 2 cho vao dd HNO3 đun nóng thu được V(l) hỗn hợp khí Y có NO,NO2(không còn sản phẩm khử nào khác)biết tỉ khối hơi của Y so với H2 là 19. tính V

giúp mình với miinhf cảm ơn trước
nH2 = 0,1
Gọi số mol Mg, Al lần lượt là a và b
24a + 27b = 3,9g
a + 3/2b = 0,2
--> a = 0,05; b = 0,1
--> mKL
b) MY = 38
Áp dụng sơ đồ đg chéo
--> nNO/nNO2 = 1/1 --> nNO = nNO2
3Mg + 8HNO3 --> 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)
Mg + 4HNO3 --> Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (2)
Al + 4HNO3 --> Al(NO3)3 + NO + 2H2O (3)
Al + 6HNO3 --> Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (4)
Gọi số mol NO và NO2 là a
Theo pt: nHNO3 = 6a, nH2O = 3a
BTKL --> 1,95 + 378a = 14,35 + 76a + 54a
--> a = 0,05 --> V = 0,1.22,4 = 2,24 lít
 

01665438890

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tám 2018
33
4
21
bạn ơi cái chỗ a+3/2b=0,2 tại sao lại vậy phải bằng o,1 chứ

sao bạn lại biết mol NO =mol NO2 được mình không hiểu
 
Last edited by a moderator:

Ar y kd mbr?

Học sinh
Thành viên
5 Tháng năm 2019
186
133
36
Hà Nội
ở 1 nơi nào đó

01665438890

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tám 2018
33
4
21
bạn ơi đấy là phần 1 mà chia cái gì đâu???? mình tưởng cái khối lượng hỗn hợp chia ra chứ
 
Top Bottom