Toán Tìm x,y thuộc Z

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
18
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
$ x^2(y-1)+y^2(x-1)=1$
$x^2.y - x^2.1 + y^2.x - y^2.1 = 1$
$x^2y - x^2 + y^2x - y^2 = 1$
$y + x = 1$
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Junly Hoàng EXO-L
Top Bottom