Toán 12 Tìm số nghiệm của phương trình $\sin 2x-\cos x=1+\log _{2}(\sin x)$

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
72
59
46
TP Hồ Chí Minh
.
Last edited by a moderator:
Top Bottom