Toán 10 Tìm $m$ để |$x^2 - 2x - 3| = m$ có hai nghiệm dương phân biệt.

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,464
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
tìm số các giá trị nguyên của m sao cho phương trình |x^2 - 2x - 3| = m có hai nghiệm dương phân biệt.

upload_2021-12-23_22-21-59.png

Bạn có thể vẽ đồ thị như vầy nhé:
  • Vẽ đồ thị parabol $y = x^2 - 2x - 3$
  • Lấy phần bên dưới trục $Ox$ lật lên trên để thu được đồ thị $y = |x^2 -2x - 3|$
Như vậy, để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt, từ hình vẽ ta có: $0 < m \leqslant 3$ hoặc $m = 4$.

Bạn tham khảo thử nha, nếu không hiểu cách quan sát thì bạn hãy hỏi lại bên dưới nhé. Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom