tìm hieu suat phan ung khu andehit

T

thuthoi04

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dẫn hỗn hợp gồm H2 và 3,92 lit(đkc) hơi anđehit axetic qua ống Ni đun nóng . Hỗn hợp các chất sau phản ứng được làm lạnh và cho tác dụng hoàn toàn với Na thấy thoát ra 1,84 l khí (270C và 1 atm). Hiệu suất phản ứng khử anđehit ? ai làm giúp mình với ,mình xin cảm ơn
 
T

tranhaminh98

nCH3CHO=0.175
Hhợp đầu: H2, CH3CHO (n=0.175)
Sau pứ: H2 dư, C2H5OH, CH3CHO dư

nH2= PV/RT = 0.7475
C2H5OH + Na -> 1/2H2
theo pt: nC2H5OH(pứ)=0.1495

H%=0.1495/0.175 x 100%= 85.43%
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom