Hóa 9 Tìm CTHH của muối

thanhwill

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
19 Tháng hai 2022
159
198
36
Nam Định
đề bị thiếu sắt II hay Fe 3 nhưng có 1 cách thử xem FeCl3 hay fecl2 cái nào ra mol đẹp hơn thì lấy cái đó
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
285
360
51
Cho 10 gam dd sắt clorua 25,4 % tác dụng vs dd AgNO3 dư tạo thành 7,9 gam kt. Tìm CTHH của muối
thanhnghi05
Muối FeCln a mol
mFeCln = a(56 + 35,5n) = 2,54. (1)
Khi tác dụng với AgNO3 dư:
FeCln + nAgNO3 -> nAgCl + Fe(NO3)n
a---------------------------------na----------a
Fe(NO3)n + (3-n)AgNO3 -> Fe(NO3)3 + (3-n) Ag
a-------------------------------------------------------------a(3-n)
kết tủa gồm AgCl na mol và Ag a(n-3)
m kết tủa = 143,5*na + 108*a(3-n) = 7,9
=> 324a + 35,5na = 7,9. (2)
(1)(2) => a = 0,02 và n = 2
Muối FeCl2
 
Top Bottom