Hóa 9 Tìm CTCT

huyenthuong18

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2021
94
86
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X bằng oxi thu được CO2 và H2O. Khi hóa hơi 2,9 gam X
thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,4 gam khí N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Viết các
công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X.
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,251
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X bằng oxi thu được CO2 và H2O. Khi hóa hơi 2,9 gam X
thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,4 gam khí N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Viết các
công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X.
Ta có: $n_{X}$=[tex]\dfrac{1,4}{28}=0,05[/tex]
=> $M_{X}$= 58
=> X có thể là: $C_4H_{10}$, $C_3H_6O$, $C_2H_2O_2$
$CH_3CH_2CH_2CH_3$ ; $CH_3CH(CH_3)CH_3$
$CH_2=CHCH_2OH$ ; $CH_3CH_2CHO$ ; $CH_3COCH_3$, $CH_2=CH-O-CH_3$
OHC-CHO
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên duới nha ^ ^
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Ta có: $n_{X}$=[tex]\dfrac{1,4}{28}=0,05[/tex]
=> $M_{X}$= 58
=> X có thể là: $C_4H_{10}$, $C_3H_6O$
$CH_3CH_2CH_2CH_3$ ; $CH_3CH(CH_3)CH_3$
$CH_2=CHCH_2OH$ ; $CH_3CH_2CHO$ ; $CH_3COCH_3$
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên duới nha ^ ^


Còn thiếu trường hợp X là C2H2O2 có cấu tạo HOC-CHO
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
285
360
51
Ta có: $n_{X}$=[tex]\dfrac{1,4}{28}=0,05[/tex]
=> $M_{X}$= 58
=> X có thể là: $C_4H_{10}$, $C_3H_6O$
$CH_3CH_2CH_2CH_3$ ; $CH_3CH(CH_3)CH_3$
$CH_2=CHCH_2OH$ ; $CH_3CH_2CHO$ ; $CH_3COCH_3$
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên duới nha ^ ^

Với C3H6O, bổ sung thêm cấu tạo:
CH2=CH-O-CH3

Dó đề bài không cho dạng mạch => còn có cấu tạo mạch vòng
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom