Hóa 9 Tìm CTCT

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,280
559
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ. Lấy a gam hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 250 ml dd NaOH 1M, được 2 muối của 2 axit no đơn chức và được 1 rượu no đơn chức , toàn bộ lượng rượu pư hết với Na tạo ra 1.68 lít H2 ở đktc Mặt khác, đốt cháy b gam hỗn hợp A cần 3.248 lít O2 tạo ra 2,912 lít CO2 đktc
Xác định các chất trong A
TH1: gồm 2 este có cùng gốc rượu => Loại, bạn tự giải
TH2:
A gồm 1 axit no đc CnH2nO2 : a mol và 1 este no đc CxH2x+1COOCyH2y+1 b mol hay CmH2mO2
ta có n pư vs NaOH = a + b = 0.25
nH2 = 0.075 mol
n rượu = b = 2nH2 = 0.15 mol
=> a = 0.1
nCO2 = 0.13 mol; nO2 = 0.145 mol;
Gọi ak, bk là số mol chất...có trong b gam A
nCO2 = nH2O = 0.13 mol
Bảo toàn O => nO có trong 2 chất là 0.1
Vì mỗi chất đều chứa 2 ntuw O => 2ak + 2bk = 0.1
=> ak + bk = 0.05
mà a + b = 0.25
=> k = 0.2
=> ak = a.0.2 = 0.02; bk = 0.03
=> 0.02n + 0.03m = 0.13
TH1: m = 2 => n = 3.5 loại
TH2: m = 3 => n = 2 TM
TH3: m = 4 => n = 0.5 Loại
Vậy => n=2, m = 3
=> CH3COOH và C3H6O2, xảy ra 2 TH
TH1: x = 1 Loại vì nếu vậy chỉ cho 1 muối mà theo gt là 2 nhé!
TH2: x = 0 => HCOOC2H5
=> CTCT bạn tự viết của CH3COOH và HCOOC2H5 ;)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Linhbao_14
Top Bottom