Tiếp nữa nhé các bạn

5

5hienbede

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

enu07d9x7gm.htm
.
 
Last edited by a moderator:
L

lovelycat_handoi95

Câu 1:

[TEX]DK : ...[/TEX]

[TEX]PT \Leftrightarrow 2[(\frac{1}{2}sinx+\frac{\sqrt{3}}{2}cosx)^2+(\frac{1}{2}sinx-\frac{\sqrt{3}}{2}cosx)^2]= 3 + sinx{\frac{sin(x+{\frac{\pi}{4}})sin(x+{\frac{\pi}{4}})}{cos(x+{\frac{\pi}{4}})cos(x+{\frac{\pi}{4}})}} [/TEX]


[TEX]\\ \Leftrightarrow 2[\frac{1}{2}sin^2x+\frac{3}{2}cos^2x]=3+sinx.\frac{-cos2x}{cos2x} [/TEX]


[TEX]\Leftrightarrow 2cos^2x-2+sinx=0 [/TEX]

[TEX]\Leftrightarrow 2sin^2x+sinx=0 [/TEX]

[TEX]\\ \Leftrightarrow \left[sinx=0\\sinx= \frac{-1}{2}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom