Toán Tỉ số lượng giác của góc nhọn

baogiang0304

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2016
929
1,004
136
20
Hà Nội
THPT Yên Hòa
Ban đầu ,bạn vẽ đường cao AH vuông góc với BC tại H.Do AC =AM nên tam giác ACM cân tại A
=>AH cũng là trung tuyến tam giác ACM
=>CH=HM =1/2CM=1/2BM
Trong tam giác AHB và tam giác AHC có tan B=AH/BH;tanC=AH/CH
=>tanB/tanC=CH/BH
Mà CH =HM =BM/2=CM/2
=>Bh=3CH=>tanB/tanC =CH/BH=1/3
 
Top Bottom