English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 24
Question 49: Darren ____________ deleted three hours of homework with one click.
A. accidentally
B. briefly
C. wildly
D. enthusiastically
ACCIDENTALLY = by chance; in a way that was not planned ( tình cờ)
Darren vô tình xóa mất bài tập mà anh ấy đã làm trong 3 tiếng chỉ với một cái nhấp chuột.


Question 50: Many old people don’t like to change. They are very set in their ________________ .
A. lives
B. habits
C. routines
D. ways
BE SET IN ONE'S WAYS = do the same things every day and to not want to change those habits ( không muốn thay đổi thói quen cũ)
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
EXERCISE 25

Question 51:
My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach

Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
782
5,376
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Question 51: My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 25

Question 51:
My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach

Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 

NothingToSeeHere

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,732
301
Rừng Chinju
Long An
Question 51: My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

01nguyenngocduyank9tc3

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
64
91
21
14
TP Hồ Chí Minh
Question 51: My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 51: My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous​
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,407
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 51: My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

hangle08032003

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười một 2021
25
44
6
19
Thanh Hóa
EXERCISE 25

Question 51:
My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
derive sth from sth: to get something from something else

Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged ( không được sắp xếp )
B. chaotic ( hỗn độn, xáo trộn)
C.
uncontrolled ( không kiểm soát - thường nói về hành vi, cảm xúc)
D. famous ( nổi tiếng)
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
378
1,367
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 51: My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach

Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 25

Question 51:
My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach
DERIVE STH FROM STH = to get something from something ( có được, thu lượm được/
Anh trai tôi cực kỳ thích thiên văn học, anh ấy dường như có được rất nhiều niềm vui từ việc quan sát các vì sao.

Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
CHAOTIC = without any order; in a completely confused state ( hỗn loạn)
Tuần đầu tiên khi chúng ta đi học ở trường đại học thường rất hỗn loạn vì quá nhiều sinh viên bị lạc, đổi lớp hoặc đi nhầm chỗ.
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
EXERCISE 26

Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity

Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Hải Dưn của ngày xưa

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,867
7,399
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity

Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 26

Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity

Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity

Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
 
  • Like
Reactions: Chi123@

NothingToSeeHere

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,732
301
Rừng Chinju
Long An
Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity
Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
 

bebo 01

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2021
67
419
36
15
Hà Nội
THCS Amsterdam
Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity

Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 26

Question 53: His__________ of safety regulations really can’t be ignored any longer.
A. inattention
B. disregard
C. carelessness
D. unfamiliarity
DISREGARD = to not consider something; to treat something as unimportant (coi nhẹ)
Sự xem thường của anh ấy với những quy định an toàn thật sự không thể bỏ qua được nữa.


Question 54:
John will never buy you a drink – he’s far too ______________ .
A. tight-fisted
B. pigheaded
C. highly-strung
D. easy-going
TIGHT-FISTED = unwilling to spend money ( keo kiệt)
anh ta sẽ không bao giờ mua cho bạn đồ uống đâu, anh ta vô cùng keo kiệt.
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
EXERCISE 27

Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant

Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countryside.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 27

Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant

Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countryside.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 
Top Bottom