thể tích

dangthang0709

Học sinh
Thành viên
10 Tháng tám 2017
96
16
21
23
Bà Rịa - Vũng Tàu

Dun-Gtj

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
395
430
179
Thanh Hóa
..
Xét tam giác vuông ABC ta có : [tex]AB^{2}[/tex] +[tex]BC^{2}[/tex] = [tex]AC^{2}[/tex]
=> 2 [tex]AB^{2}[/tex] = 2 [tex]a^{2}[/tex]
=> AB = BC = a
Vì SA vuông góc với đáy.=> Ta xét tam giác vuông SAB có [tex]SB^{2}[/tex] = [tex]AB^{2}[/tex]+ [tex]SA^{2}[/tex]
=> SA = [tex]\sqrt{2}[/tex] a
=> V = [tex]\frac{1}{3}[/tex] sh
= [tex]\frac{1}{3}[/tex] [tex]\times[/tex] [tex]\frac{1}{2}[/tex] [tex]\times[/tex] [tex]a^{2}[/tex] [tex]\times[/tex] [tex]\sqrt{2}[/tex] a
= [tex]\frac{\sqrt{2}}{6}[/tex] a
 

riderbiannguyen@gmail.com

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2016
11
1
21
23
Nghệ An
THPT Phan Đăng Lưu
Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a căn 3. Hình chiếu của A xuống (A'B'C'D') trùng với tâm O của hvuong A'B'C'D'. G là trọng tâm tam giác AB'D'. d(G;(AA'D')) =a/2. Tính V lăng trụ và d(O;(ADC'B')
Giúp e bài này vs mn ơi. E cảm ơn nhiều ạ.
 

Dun-Gtj

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
395
430
179
Thanh Hóa
..
Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a căn 3. Hình chiếu của A xuống (A'B'C'D') trùng với tâm O của hvuong A'B'C'D'. G là trọng tâm tam giác AB'D'. d(G;(AA'D')) =a/2. Tính V lăng trụ và d(O;(ADC'B')
Giúp e bài này vs mn ơi. E cảm ơn nhiều ạ.
T ra V = 9/2a^3, d= 3a/4 bạn coi có đáp án k rồi t giải nhé.
 

Trường Xuân

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
533
805
154
Thanh Hóa
Yên Định 2
image.jpg
Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a căn 3. Hình chiếu của A xuống (A'B'C'D') trùng với tâm O của hvuong A'B'C'D'. G là trọng tâm tam giác AB'D'. d(G;(AA'D')) =a/2. Tính V lăng trụ và d(O;(ADC'B')
Giúp e bài này vs mn ơi. E cảm ơn nhiều ạ.
Mình k giỏi trình bày nha,bạn chịu khó nhìn.
 

Dun-Gtj

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
395
430
179
Thanh Hóa
..
Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a căn 3. Hình chiếu của A xuống (A'B'C'D') trùng với tâm O của hvuong A'B'C'D'. G là trọng tâm tam giác AB'D'. d(G;(AA'D')) =a/2. Tính V lăng trụ và d(O;(ADC'B')
Giúp e bài này vs mn ơi. E cảm ơn nhiều ạ.
Qua O kẻ MN // D'C' ( M thuộc A'D', N thuộc B'D' )
Từ G kẻ GF vuông góc với AM
=> GF là đường cao từ F -> (AD'D)
=> GF = [tex]\frac{a}{2}[/tex]
Từ O kẻ OE vuông góc với AM => OE = [tex]\frac{3}{2}[/tex] GF = [tex]\frac{3a}{4}[/tex]
=> d(O;(ADC'B') = 3a/4
xét tam giác OAM vông tại O có
[tex]\frac{1}{OM^{2}}=\frac{1}{AO^{2}}+ \frac{1}{OM^{2}}[/tex]
=> AO = [tex]\frac{3a}{2}[/tex]
=> [tex]V_{ABCD.A'B'C'D'}[/tex] = [tex]\frac{9a^{3}}{2}[/tex]
Bạn tham khảo cách này nha.
 

riderbiannguyen@gmail.com

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2016
11
1
21
23
Nghệ An
THPT Phan Đăng Lưu
Qua O kẻ MN // D'C' ( M thuộc A'D', N thuộc B'D' )
Từ G kẻ GF vuông góc với AM
=> GF là đường cao từ F -> (AD'D)
=> GF = [tex]\frac{a}{2}[/tex]
Từ O kẻ OE vuông góc với AM => OE = [tex]\frac{3}{2}[/tex] GF = [tex]\frac{3a}{4}[/tex]
=> d(O;(ADC'B') = 3a/4
xét tam giác OAM vông tại O có
[tex]\frac{1}{OM^{2}}=\frac{1}{AO^{2}}+ \frac{1}{OM^{2}}[/tex]
=> AO = [tex]\frac{3a}{2}[/tex]
=> [tex]V_{ABCD.A'B'C'D'}[/tex] = [tex]\frac{9a^{3}}{2}[/tex]
Bạn tham khảo cách này nha.
thanks bạn nhiều lắm:):):)
 
Top Bottom