Ngoại ngữ The relative clauses

Tiểu Địch

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2017
23
7
21
19
Tây Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I/ Replace the relative clauses by an infinitive or infinitive phrases:
1. We had a river in which we could swim.
2. The child would be happier if he had someone that he could play with.
3. I have some letters that I must write.
4. If she had a family that she had to cook for, she would be more interested.
5. I haven't anyone that I can go with.
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
19
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. We had a river to swim in.
2. The child would be happier if he had someone to play with.
3. I have some letters to write.
4. If she had a family to cook for, she would be more interested.
5. I haven't anyone to go with.
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
19
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. We had a river in which we could swim.
=> We had a river to swim in.
2. The child would be happier if he had someone that he could play with.
=> The child would be happier if he had someone to play with.
3. I have some letters that I must write.
=> I have some letters to write.
4. If she had a family that she had to cook for, she would be more interested.
=> If she had a family to cook for, she would be more interested.
5. I haven't anyone that I can go with.
=> I haven't anyone to go with.
 
Top Bottom