Poll Results: Ai xứng đáng bước vào đêm chung kết ?

Members who voted for '31. @Phạm Thúy Hằng'