Thầy giúp e câu này với!

L

lucky_star_050

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiến hành bốn thí nghiệm với bốn chất : p-clotoluen, benzyl clorua, anlyl clorua, isopropyl clorua trong các ống nghiệm riêng biệt theo trình tự sau :
1) Đun với dung dịch NaOH ; 2) gạn lấy lớp nước, axit hoá bằng HNO3 và nhỏ dung dịch AgNO3 vào.
Số trường hợp có kết tủa tủa trắng là:
A 2 B 3 C 4 D 5

Thầy giải thjk hộ e nha thầy, phần này e hok hỉu lắm:confused:
 
H

hocmai.hoahoc

Thầy hướng dẫn em như sau:
Cl-C6H4-CH3 + NaOH --> HO-C6H4-CH3 + NaCl
C6H5Cl + NaOH --> C6H5OH + NaCl
CH3-CH=CH-Cl + NaOH --> CH3CHO + NaCl
C3H7Cl + NaOH --> C3H8OH + NaOH
Sau đó có andehit tráng bạc nữa
Kết tủa là các phenol và andehit thực hiện phản ứng tráng bạc
 
Top Bottom