Tên bạn theo tiếng ... Bungari

S

sonmoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Họ: Số kúj trong Năm Sjnh á..háhá

0 : Trai Cốp

1 : Mi ta

2 : Ni Cốp

3 : Lap Tốp

4 : Lan Nich

5 : Xi Ki

6 : Móc Xong

7 : Nhét Xốp

8 : Đa Xô

9 : Li Nô

+)ệm: nà tháng sjnh +)oá1 : Ti

2 : Vo

3 : Ba Ni

4 : Nat

5 : Jet

6 : Ba Ta

7 : Li

8 : Van

9 : Co

10 : An Na

11 : An

12 : Mat

Ngày Sjnh===> Name

1 : LiNa

2 : MiSa

3 : NiCô

4 : BeMang

5 : SaLit

6 : KatXô

7 : NiKe

8 : BaJi

9 : JiNat

10 : NiCôLay

11 : KaNô

12 : LayTô

13 : TaCat

14 : LiNô

15 : Line

16 : Batti

17 : NiCôLat

18 : BaLap

19 : MainTep

20 : JiNoMa

21 : LaXiBaCôp

22 : MaNaTit

23 : LapMa

23 : LapMa

24 : HoNe

25 : MaXat

26 : ĐemRaĐo

27 : TaKôp

28 : Battu

29 : KaNong

30 : BaCô
 
7

7124119

thoy..sonmoc đừng ấy nữa...càng ngayd càng thấy tên mình đc ba má đặt hay gấp ngàn lần cái tên lai ấy!!!
 
Z

zinkitino

Trai Côp Vo Line
Hiểu chết liền ah`, nghe xấu quá thể, lại giống con trai nữa chứ :(
 
Top Bottom