[TA] Câu lạc bộ Tiếng anh THCS ver. 02

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi ken_luckykid, 9 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 29,007

 1. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!


  Các bạn biết rằng chương trình học Tiếng anh được trải dài từ lớp 3 đến lớp 12 , và còn cả ở Đại học nữa . Nó là ngôn ngữ bắt buộc thứ 2 trong mỗi nhà trường .. .. ..Đơn giản vì Tiếng anh thật sự cần thiết trong thế giới hội nhập ngày nay , và nó là ngôn ngữ Quốc tế .
  Nhằm mục đích trao đổi củng cố , nâng cao kiến thức, tạo hứng thú thêm cho việc học Tiếng anh , tớ lập CLB này .
  Hơn nữa , nó sẽ rèn luyện kĩ năng tư duy , cũng như phản xạ cần thiết khi sử dụng Tiếng anh .
  Tớ sẽ ra đề , các bạn sẽ làm rồi cuối cùng tớ sẽ chữa
  Từ dễ đến khó , từ trắc nghiệm đến tự luận , … tất cả các dạng bài đều có hết .
  Còn nữa , ai có bài tập nào hóc hãy post lên , tớ và mọi người sẽ giúp đỡ ..
  CLB này hứa hẹn sẽ giúp các bạn vận dụng kiến thức đã học để đạt kết quả tốt trong các bài test.
  Tất cả các Mem học mãi đều có quyền them gia thảo luận trong Câu lạc bộ này .
  Không có luật lệ gì rắc rối hết , chỉ nghiêm cấm SPAM gây loãng pic thôi !!

  Hoan nghênh các bạn .
  ------------------------------------------

  Những câu đầu tiên thì đơn giản thôi :
  I . Chọn đáp án đúng :
  1. ________ you let me take a photoograph of you ?
  a. Will
  b. May
  c. Must
  d. Shall
  2. Mary will be leaving _________ New York on Sunday .
  a. at
  b. from
  c. for
  d. in
  3. – Where is John ?
  - He’s out . He said he ________ back soon .
  a. is
  b. would be
  c. was
  d. came
  II. Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc :
  1. This tape recorder (make)_________ in Japan.
  2. I’m beginning (understand) __________ what you mean.
  3. A strange man (walk) _________ into the room . He (wear) __________ red pants and pink shirt .
  Mỗi câu 2 tks !
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2012
 2. I.
  1.a
  2.c
  3.b
  II.
  1.is made
  2.understanding
  3.walks-wears

   
 3. 1A, WILL
  2C, FOR
  3B, WOULD BE
  4, is made
  5, to understand
  6, is walking, is wearing
   
 4. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Mỗi bạn được 2tks !
  Chữa :
  I .
  1.a
  2.c
  3.b
  II.
  1. was made
  2. to understand
  3. is walking - wears
  ------------------------------
  Tiếp theo :
  Câu 1 : Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc : ( 3tks )
  1. The (move) _________ around the earth .
  2. Let’s wait for Lan (arrive) _________ and we (have) __________ dinner.
  3. You (like) _______ this necklace ?
  I (give) _________ it to my daughter for her birthday tomorrow .
  4. You (know) ________ why an apple (fall) _________ down and not up?
  5. You must (wash) ________ vegetables carefully or the dirt from the farm on them (make) _________ you sick .

  Câu 2 : Điền dạng thích hợp của từ trong ngoặc : ( 3tks )
  1. It’s so ___________ today ! It’s too wet and cold . I hate this kind of weather .
  (pleasant)
  2. __________ in the fresh air ! You will feel much _________.
  (breath-good)
  3 . Many young people are doing _________ service . (common)


   

 5. câu 1; 1_moves_
  2/ ariving
  3/will have
  4/Do...like...
  will give
  5/wash...making
  Câu 2: 2/Breathing
  1/unpleased
  3/common
  chắc là sai nhiều lắm!

  %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng mười 2012
 6. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Còn sai nhiều lắm ,
  thử chữa lại đi nhé !
  Bạn được 1tks
  .
   
 7. gearsonic

  gearsonic Guest

  I.
  1. moves
  2.to arrive, will have
  3.Do you like?, I'm gonna give
  4.Do you know why an apple falls down and not up?
  5.wash, will make
  II.
  1.unpleasant
  2.breathe, better
  3.common
   
 8. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Bạn sai 2 câu , được 4 tks !
  Chữa :
  Câu 1 : 1, moves
  2, to arrive – will have
  3, Do … like – am going to give
  4, Do … know – falls
  5, wash – will make
  Câu 2 :
  1, unplesant
  2, Breathe – better
  3. community
  -------------------
  Tiếp theo
  Câu 1: Viết lại câu sao nghĩa ko đổi : (6 tks)
  1. Finding accommodation at busy times is dificult in Da Lat.
  -> It's __________________________________________.
  2. Will you take me to Ha Long Bay to see the magnificent caves ?
  -> Do you mind __________________________________.
  3. Would you like a glass of cold orange juice ?
  -> Can I get _____________________________________.
  4.The nurse covers the burn with ice . The ice helps ease .
  -> In order to ___________________________________.
  5. The last time I went skiing was ten years ago .
  -> I haven't _____________________________________.
  6. There must be a good explanation for his absence .
  -> I'm _________________________________________.
   
 9. hthtb22

  hthtb22 Guest

  1. Finding accommodation at busy times is dificult in Da Lat.
  -> It's diffcult to find
  accommodation at busy times in Da Lat.
  2.
  Will you take me to Ha Long Bay to see the magnificent caves ?
  -> Do you mind taking me to Ha Long Bay to see the magnificent caves?
  5. The last time I went skiing was ten years ago .
  -> I haven't gone skiing for 10 years.

   
 10. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  3 câu bạn làm đúng rồi ! Bạn được 3 tks.
  còn :
  Câu 1: Viết lại câu sao nghĩa ko đổi : (3tks)
  3. Would you like a glass of cold orange juice ?
  -> Can I get _____________________________________.
  4.The nurse covers the burn with ice . The ice helps ease .
  -> In order to ___________________________________.
  6. There must be a good explanation for his absence .
  -> I'm _________________________________________.
  và :
  Câu 2 : Tìm , chữa lỗi sai : (5tks)
  1. Mr. Ba 's house is big and more comfortable than Mr. Nam's .
  -> _________________.
  2. Many of the world's seas , rivers and lakes are becoming much and more polluted.
  -> _________________.
  3. Viet couldn't answer all the questions because he didn't have time enough.
  -> _________________.
  4. Are you gone to have a meeting on Thursday or Friday ?
  -> _________________.
  5.You ought improve your English before you leave for the USA .
  -> _________________.
   
 11. angel_97

  angel_97 Guest

  :'d .
   
 12. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Bạn sai 2 câu , được 6 tks.
  Chữa :
  Câu 1:
  3. Can I get you a glass of cold orange juice?
  4. In order to ease the burn, the nurse covers the burn with ice.
  6. I'm sure that there is a good explanation for his absence.
  Câu 2:
  1.big->bigger
  2.much->more
  3.time enough -> enough time
  4.gone-> going
  5.ought improve ->ought to improve
  ----------------
  Tiếp theo :

  I .Viết lại câu sao nghĩa ko đổi : (7tks)
  1. I'd like you to help me shut the door.
  -> Would you _____________________________?
  2. It takes 2 hours to drive from Ha Noi to Hai Phong .
  -> It 's a _________________________________.
  3. We live quite near the school , but Mai doesn't.
  -> Mai lives _______________________________.
  4. I'm very glad to meet you again.
  -> To meet _______________________________.
  5. You should have an early night , so that you don't feel tired.
  -> So as _________________________________.
  6. Jerry makes 2 thousand dollars a month .
  -> Jerry's salary ____________________________.
  7. Every heard the news before I did.
  -> I was __________________________________.
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2012
 13. gearsonic

  gearsonic Guest

  1.Would you please help me to shut the door?
  2.It's a two-hour trip from Ha Noi to Hai Phong
  3.Mai lives far from the school
  4.To meet you is my pleasure
  5.So as soon as you go to bed, you don't feel tired
  6.Jerry's salary is two thousand dollars a month
  7.I was late than everyone for the news

  Bài trước mình sai hai câu? 1 là chỗ điền từ "community" thay vì "common". Ko biết lỗi thứ 2 là gì :D
   
 14. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Bạn được 3 tks nhé !!
  Chữa :
  1. Would you please shut the door for me?
  2. It's a two-hour drive from Ha Noi to Hai Phong.
  3. Mai lives far from the school.
  4. To meet you again makes me glad .
  5. So as not to feel tired , you should have an early night.
  6. Jerry's salary is two thousand dollars a month.
  7. I was the last person that heard about the news.
  ----------------
  Tiếp theo :
  1. Who are all ________ people?
  (A) this
  (B) those
  (C) them
  (D) that
  2. I don't know ________ people.
  (A) many
  (B) much
  (C) a lot
  (D) few
  3. We live near ________ the river.
  (A) of
  (B) from
  (C) by
  (D) -
  4. He says that he must have ________.
  (A) the all from it
  (B) all it
  (C) the all of it
  (D) it all
  5. John is a good worker: he works very ________.
  (A) hardly
  (B) hard
  (C) good
  (D) many
  6. Let's ________ a party!
  (A) do
  (B) have
  (C) set
  (D) make
  7. The radio's much too loud: please turn it ________.
  (A) out
  (B) low
  (C) up
  (D) down
  8. - Would you like some sugar?
  - Yes, please, just ________.
  (A) a little
  (B) little
  (C) a few
  (D) few
  9. They say he has ________ money.
  (A) a lot of
  (B) plenty
  (C) lots
  (D) many
  10. How much time do you ________ your homework?
  (A) make at
  (B) bring to
  (C) give for
  (D) spend on  ----------------
  p/s:mặc dù : Gonna = going to
  Nhưng nó là là một dạng của short form trong tiếng Mỹ thôi bạn , nó dùng trong phát âm .
  Tiếng Anh không có khái niệm này nhé !
   
 15. angel_97

  angel_97 Guest

  . .
   
 16. ken_luckykid

  ken_luckykid Guest

  Bạn sai 2 câu , được 4tks !
  Chữa :
  1.b
  2.a
  3.d
  4.d
  5.b
  6.b
  7.d
  8.a
  9.a
  10.d
  -----------------------
  Tiếp theo :
  Câu 2 : (5tks)
  11. My father is ________ man.
  (A) an old
  (B) a old
  (C) not young
  (D) not an young
  12. Millions of cigarettes ________ every year.
  (A) is smoke
  (B) are smoking
  (C) are smoked
  (D) are smoke
  13. Gold, as well as silver ________ in price, he said.
  (A) have fallen
  (B) has fallen
  (C) fall
  (D) are falling
  14. They quarelled ________ the choice of a house.
  (A) on
  (B) over
  (C) for
  (D) to
  15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions.
  (A) his asking
  (B) him to ask
  (C) asking him
  (D) his being asked
  16. ________ I like the Rolling Stones.
  (A) No need to say
  (B) Don't need to say
  (C) Needless saying
  (D) Needless to say
  17. - Are you sorry that you didn't take pictures?
  - Yes, I regret ________ any.
  (A) not to take
  (B) that I not take
  (C) not taking
  (D) to not taken
  18. If he had not given me advice, I ________ again.
  (A) would fail
  (B) would be failed
  (C) wouldn't fail
  (D) would have failed
  19. What ________ ! The rain has not stopped all day.
  (A) a weather
  (B) the weather
  (C) weather
  (D) an weather
  20. - Which of the two boys is a boy scout?
  - ________ of them is.
  (A) All
  (B) None
  (C) Neither
  (D) Both
   
 17. sofia1997

  sofia1997 Guest

  11. My father is ________ man.
  (A) an old
  (B) a old
  (C) not young
  (D) not an young
  12. Millions of cigarettes ________ every year.
  (A) is smoke
  (B) are smoking
  (C) are smoked
  (D) are smoke
  13. Gold, as well as silver ________ in price, he said.
  (A) have fallen
  (B) has fallen
  (C) fall
  (D) are falling
  14. They quarelled ________ the choice of a house.
  (A) on
  (B) over
  (C) for
  (D) to
  15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions.
  (A) his asking
  (B) him to ask
  (C) asking him
  (D) his being asked
  16. ________ I like the Rolling Stones.
  (A) No need to say
  (B) Don't need to say
  (C) Needless saying
  (D) Needless to say
  17. - Are you sorry that you didn't take pictures?
  - Yes, I regret ________ any.
  (A) not to take
  (B) that I not take
  (C) not taking
  (D) to not taken
  18. If he had not given me advice, I ________ again.
  (A) would fail
  (B) would be failed
  (C) wouldn't fail
  (D) would have failed
  19. What ________ ! The rain has not stopped all day.
  (A) a weather
  (B) the weather
  (C) weather
  (D) an weather
  20. - Which of the two boys is a boy scout?
  - ________ of them is.
  (A) All
  (B) None
  (C) Neither
  (D) Both
   
 18. bandcrid

  bandcrid Guest

  11. My father is ________ man.
  (A) an old
  (B) a old
  (C) not young
  (D) not an young
  12. Millions of cigarettes ________ every year.
  (A) is smoke
  (B) are smoking
  (C) are smoked
  (D) are smoke
  13. Gold, as well as silver ________ in price, he said.
  (A) have fallen
  (B) has fallen
  (C) fall
  (D) are falling
  14. They quarelled ________ the choice of a house.
  (A) on
  (B) over
  (C) for
  (D) to
  15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions.
  (A) his asking
  (B) him to ask
  (C) asking him
  (D) his being asked
  16. ________ I like the Rolling Stones.
  (A) No need to say
  (B) Don't need to say
  (C) Needless saying
  (D) Needless to say
  17. - Are you sorry that you didn't take pictures?
  - Yes, I regret ________ any.
  (A) not to take
  (B) that I not take
  (C) not taking
  (D) to not taken
  18. If he had not given me advice, I ________ again.
  (A) would fail
  (B) would be failed
  (C) wouldn't fail
  (D) would have failed
  19. What ________ ! The rain has not stopped all day.
  (A) a weather
  (B) the weather
  (C) weather
  (D) an weather
  20. - Which of the two boys is a boy scout?
  - ________ of them is.
  (A) All
  (B) None
  (C) Neither
  (D) Both
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2012
 19. @ To ken_luckykid : It's very kind of you to expend your time on making several sets of useful excerises for us. :D But if you intend to pose excerises routinely in the long term, I think you should make another thread as excerises post by other members can cause irrevocable disruptions to your "work stream". :( Moderators in tienganh.com.vn consititute numerous annual topics like this and they have achieved certain success. ;) :p

  A brand new topic working on the basis of its true aim would be much more systematic and convenient for members to co-operate with, don't you think so ? ;))
  Btw, wish you a fruitful day. @};-

  Some questions from my "self-compiled" collection. Give it a shot, I'm longing for your responses. :D

  Choose the best answer.

  Since the firm has been found negligent by the court, his claim for.....for the acident hasn't been accepted.
  (A) compensation
  (B) reduction
  (C) employment
  (D) relevance
  (E) co-operation

  The arguement he has put forward is hardly....with the information we have so far received on the case
  (A) reflective
  (B) respresentative
  (C) arbitrary
  (D) resistant
  (E) compatible

  I have looked through the report, but I must admit it, only ....
  (A) carefully
  (B) thoroughly
  (C) superficially
  (D) seriously
  (E) experimentally.

  Some critics described the photographer's work as ...., citing his obvious .... of the work of his renowned predecessors.

  (A) distinctive . . assimilation
  (B) sycophantic . . dismissal
  (C) derivative . . adaptation
  (D) controversial . . veneration
  (E) pedantic . . ignorance
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2012
 20. bandcrid

  bandcrid Guest  @freakie_fuckie: Post Key nhe.
  ---------------------------------------------------------------------
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->