[TA-Bài tập]Kỹ năng viết - Tìm câu đồng nghĩa/trái nghĩa+Phát hiện lỗi sai

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi hocmai.tienganh, 3 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 10,796

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Bài tập về tìm câu đồng nghĩa/trái nghĩa và phát hiện lỗi sai là những loại bài tập có trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, cũng như nhiều kỳ thi Tiếng Anh quan trọng khác ở tất cả các cấp hoc.

    Lý thuyết yêu cầu để làm được những dạng bài này thường rất rộng, bao hàm gần như tất cả kiến thức về từ, câu, ngữ pháp ... Tiếng Anh. Đó là lý do vì sao muốn đạt điểm cao trong các bài thi, các em nên dành một lượng thời gian nhất định để luyện tập dạng bài này.

    Hãy bắt đầu với dạng tìm câu đồng nghĩa trước nhé!

    Chúc may mắn!
    :khi (53):

    Sm01. Choose the sentence nearest in meaning to the given one.

    01. I wish she was going to the party.
    A. I hope she’ll come to the party.
    B. I’m sorry she isn’t going to the party.
    C. I’m sorry she didn’t come to the party.
    D. I’m sorry she might come to the party.

    02. he asked her if she would meet him that evening.
    A. He said to her: “Did you meet me that evening?”
    B. If he asks her, she’ll meet him this evening.
    C. He said: “Would you meet me one evening if I asked you?”
    D. He said to her: “Will you meet me this evening?”

    03. It was not as far to the town as we thought.
    A. As we thought, the town wasn’t for away.
    B. We thought the town was far, and it was.
    C. The town was nearer than we thought.
    D. We thought the town was nearer than it was.

    04. Do you realize that I would have been given that job if you had not been silent?
    A. As you did not talk I did not get the job.
    B. Because you asked I did not get the job.
    C. Although you asked I got the job.
    D. Although you did not talk I got the job.

    05. When the power failed, we went to a restaurant for dinner.
    A. We had dinner at the restaurant because of a power cut.
    B. The power failed just as we were going out for dinner.
    C. We were having dinner at a restaurant when the power failed.
    D. There was going to be a power cut, so we went out for a dinner.

    06. It was unfair that Paul failed the driving test.
    A. Paul failed the driving test because he was unfair.
    B. Paul didn’t deserve to fail the driving test.
    C. It was unfair of Paul to fail the driving test.
    D. Paul was not fair in doing the driving test.

    07. It is possible Hoa didn’t hear her name being called.
    A. It is possible for Hoa to hear them call her name.
    B. Hoa was not able to hear her name being called.
    C. Hoa might not have heard them call her name.
    D. Hoa might not hear name being called.

    08. I regret not visiting Washington when I was in America.
    A. I regret to say that I didn’t like to visit Washington when I was in America.
    B. I visited Washington when I was in America but now I regret it.
    C. I don’t regret visiting Washington when I was in America
    D. I now wish I had visited Washington when I was in America.

    09. Could you connect me to the director’s office, please?
    A. Could you direct me to the director’s office, please?
    B. Could you put me through to the director’s office, please?
    C. Could you come with me to the director’s office, please?
    D. Could you allow me to talk to the director, please?

    10. I am afraid we have run out of Guardian newspapers.
    A. I am afraid we have run into a Guardian.
    B. There are not any Guardian newspapers left, I am afraid.
    C. There won’t be any Guardian newspapers to be published, I am afraid.
    D. I am afraid we can’t run Guardian newspapers any more.

    (Đáp án sẽ được công bố sau khi có từ 03 người trở lên trả lời bài hoặc sau 03 ngày đăng bài (06.10.2012), tùy theo điều kiện nào đến trước. Bắt đầu từ ngày 03.10.2012, hocmai.tienganh sẽ post đáp án khi không có bài làm hoặc không có bài làm đúng 100%; ngược lại hocmai.tienganh sẽ cảm ơn bài làm đúng 100% và coi đó là đáp án của bài tập tương ứng.)
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2012
  2. thien0526

    thien0526 Guest

    01. I wish she was going to the party.
    A. I hope she’ll come to the party.
    B. I’m sorry she isn’t going to the party.
    C. I’m sorry she didn’t come to the party.
    D. I’m sorry she might come to the party.

    02. he asked her if she would meet him that evening.
    A. He said to her: “Did you meet me that evening?”
    B. If he asks her, she’ll meet him this evening.
    C. He said: “Would you meet me one evening if I asked you?”
    D. He said to her: “Will you meet me this evening?”

    03. It was not as far to the town as we thought.
    A. As we thought, the town wasn’t for away.
    B. We thought the town was far, and it was.
    C. The town was nearer than we thought.
    D. We thought the town was nearer than it was.

    04. Do you realize that I would have been given that job if you had not been silent?
    A. As you did not talk I did not get the job.
    B. Because you asked I did not get the job.
    C. Although you asked I got the job.
    D. Although you did not talk I got the job.

    05. When the power failed, we went to a restaurant for dinner.
    A. We had dinner at the restaurant because of a power cut.
    B. The power failed just as we were going out for dinner.
    C. We were having dinner at a restaurant when the power failed.
    D. There was going to be a power cut, so we went out for a dinner.

    06. It was unfair that Paul failed the driving test.
    A. Paul failed the driving test because he was unfair.
    B. Paul didn’t deserve to fail the driving test.

    C. It was unfair of Paul to fail the driving test.
    D. Paul was not fair in doing the driving test.

    07. It is possible Hoa didn’t hear her name being called.
    A. It is possible for Hoa to hear them call her name.
    B. Hoa was not able to hear her name being called.
    C. Hoa might not have heard them call her name.
    D. Hoa might not hear name being called.

    08. I regret not visiting Washington when I was in America.
    A. I regret to say that I didn’t like to visit Washington when I was in America.
    B. I visited Washington when I was in America but now I regret it.
    C. I don’t regret visiting Washington when I was in America
    D. I now wish I had visited Washington when I was in America.

    09. Could you connect me to the director’s office, please?
    A. Could you direct me to the director’s office, please?
    B. Could you put me through to the director’s office, please?
    C. Could you come with me to the director’s office, please?
    D. Could you allow me to talk to the director, please?

    10. I am afraid we have run out of Guardian newspapers.
    A. I am afraid we have run into a Guardian.
    B. There are not any Guardian newspapers left, I am afraid.
    C. There won’t be any Guardian newspapers to be published, I am afraid.
    D. I am afraid we can’t run Guardian newspapers any more.
     
  3. ngocan90

    ngocan90 Guest


    Sm01. Choose the sentence nearest in meaning to the given one.

    01. I wish she was going to the party.
    A. I hope she’ll come to the party.
    B. I’m sorry she isn’t going to the party.
    C. I’m sorry she didn’t come to the party.
    D. I’m sorry she might come to the party.

    02. he asked her if she would meet him that evening.
    A. He said to her: “Did you meet me that evening?”
    B. If he asks her, she’ll meet him this evening.
    C. He said: “Would you meet me one evening if I asked you?”
    D. He said to her: “Will you meet me this evening?”

    03. It was not as far to the town as we thought.
    A. As we thought, the town wasn’t for away.
    B. We thought the town was far, and it was.
    C. The town was nearer than we thought.
    D. We thought the town was nearer than it was.

    04. Do you realize that I would have been given that job if you had not been silent?
    A. As you did not talk I did not get the job.
    B. Because you asked I did not get the job.
    C. Although you asked I got the job.
    D. Although you did not talk I got the job.

    05. When the power failed, we went to a restaurant for dinner.
    A. We had dinner at the restaurant because of a power cut.
    B. The power failed just as we were going out for dinner.
    C. We were having dinner at a restaurant when the power failed.
    D. There was going to be a power cut, so we went out for a dinner.

    06. It was unfair that Paul failed the driving test.
    A. Paul failed the driving test because he was unfair.
    B. Paul didn’t deserve to fail the driving test.
    C. It was unfair of Paul to fail the driving test.
    D. Paul was not fair in doing the driving test.

    07. It is possible Hoa didn’t hear her name being called.
    A. It is possible for Hoa to hear them call her name.
    B. Hoa was not able to hear her name being called.
    C. Hoa might not have heard them call her name.
    D. Hoa might not hear name being called.

    08. I regret not visiting Washington when I was in America.
    A. I regret to say that I didn’t like to visit Washington when I was in America.
    B. I visited Washington when I was in America but now I regret it.
    C. I don’t regret visiting Washington when I was in America
    D. I now wish I had visited Washington when I was in America.

    09. Could you connect me to the director’s office, please?
    A. Could you direct me to the director’s office, please?
    B. Could you put me through to the director’s office, please?
    C. Could you come with me to the director’s office, please?
    D. Could you allow me to talk to the director, please?

    10. I am afraid we have run out of Guardian newspapers.
    A. I am afraid we have run into a Guardian.
    B. There are not any Guardian newspapers left, I am afraid.
    C. There won’t be any Guardian newspapers to be published, I am afraid.
    D. I am afraid we can’t run Guardian newspapers any more.    À phù, hoa cả mắt!!!!!!!!! :M039:
     
  4. 01. I wish she was going to the party.
    A. I hope she’ll come to the party.
    B. I’m sorry she isn’t going to the party.
    C. I’m sorry she didn’t come to the party.
    D. I’m sorry she might come to the party.

    02. he asked her if she would meet him that evening.
    A. He said to her: “Did you meet me that evening?”
    B. If he asks her, she’ll meet him this evening.
    C. He said: “Would you meet me one evening if I asked you?”
    D. He said to her: “Will you meet me this evening?”

    03. It was not as far to the town as we thought.
    A. As we thought, the town wasn’t for away.
    B. We thought the town was far, and it was.
    C. The town was nearer than we thought.
    D. We thought the town was nearer than it was.

    04. Do you realize that I would have been given that job if you had not been silent?
    A. As you did not talk I did not get the job.
    B. Because you asked I did not get the job.
    C. Although you asked I got the job.
    D. Although you did not talk I got the job.

    05. When the power failed, we went to a restaurant for dinner.
    A. We had dinner at the restaurant because of a power cut.
    B. The power failed just as we were going out for dinner.
    C. We were having dinner at a restaurant when the power failed.
    D. There was going to be a power cut, so we went out for a dinner.

    06. It was unfair that Paul failed the driving test.
    A. Paul failed the driving test because he was unfair.
    B. Paul didn’t deserve to fail the driving test.
    C. It was unfair of Paul to fail the driving test.
    D. Paul was not fair in doing the driving test.

    07. It is possible Hoa didn’t hear her name being called.
    A. It is possible for Hoa to hear them call her name.
    B. Hoa was not able to hear her name being called.
    C. Hoa might not have heard them call her name.
    D. Hoa might not hear name being called.

    08. I regret not visiting Washington when I was in America.
    A. I regret to say that I didn’t like to visit Washington when I was in America.
    B. I visited Washington when I was in America but now I regret it.
    C. I don’t regret visiting Washington when I was in America
    D. I now wish I had visited Washington when I was in America.

    09. Could you connect me to the director’s office, please?
    A. Could you direct me to the director’s office, please?
    B. Could you put me through to the director’s office, please?
    C. Could you come with me to the director’s office, please?
    D. Could you allow me to talk to the director, please?

    10. I am afraid we have run out of Guardian newspapers.
    A. I am afraid we have run into a Guardian.
    B. There are not any Guardian newspapers left, I am afraid.
    C. There won’t be any Guardian newspapers to be published, I am afraid.
    D. I am afraid we can’t run Guardian newspapers any more.


     

  5. Bài của bạn thien0526forgetmenot3195 là đáp án của bài tập Sm01 lần này!
    :khi (29):

    Cảm ơn các em!

    Các câu nhầm lẫn trong bài của ngocan90:


    04. Do you realize that I would have been given that job if you had not been silent?
    => Bạn có nhận ra rằng tôi đã có được công việc đó nếu bạn không im lặng như thế?

    A. As you did not talk I did not get the job. => Vì bạn không nói nên tôi mới không nhận được công việc đó.
    B. Because you asked I did not get the job.
    C. Although you asked I got the job.
    D. Although you did not talk I got the job.    05. When the power failed, we went to a restaurant for dinner. => Khi mất điện, chúng tôi ra ngoài ăn tối.

    A. We had dinner at the restaurant because of a power cut. => Chúng tôi ăn tối ở ngoài vì bị mất điện.
    B. The power failed just as we were going out for dinner. => Mất điện vì chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối :-SS
    C. We were having dinner at a restaurant when the power failed.
    D. There was going to be a power cut, so we went out for a dinner.


    Phần lớn các câu còn lại đều đơn giản nhỉ? Dạng bài này vốn không khó, chỉ cần cẩn thận và để ý một chút là làm được.

    Chúc các em có một cuối tuần vui vẻ!
    :khi (24):
     

  6. Chuyển dạng cho mọi người có cuối tuần thú vị nào
    :khi (170):

    Bài tập Mi01. Decide the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.


    1. Candle have been use since the prehistoric era.

    2. Noise pollution in big cities can be controlled in the number of ways.

    3. Sweetly smelling perfumes are added to soap to make it appealing.

    4. Many people believe that food additive and other chemicals use in the production and processing of foods harm the body.

    5. Many elephants they die after they lose their teeth and can no longer chew food.

    6. Calculus was invented to deal with problems that could not be solving using algebra or geometry.

    7. Davis devoted his last year to write at his home in Biloxi, near the Gulf of Mexico.

    8. Often the bottom of a fan or skillet becomes black when it is placed among a fire.

    9. Isabella danced in her bare feet and wore loose-fitting clothing garments that allowed her freedom of movement.

    10. Light rays that enter the eye must come to a point focus for a clear vision to form.

    (Đáp án sẽ được công bố sau khi có từ 03 người trở lên trả lời bài hoặc sau 03 ngày đăng bài (09.10.2012), tùy theo điều kiện nào đến trước. Bắt đầu từ ngày 03.10.2012, hocmai.tienganh sẽ post đáp án khi không có bài làm hoặc không có bài làm đúng 100% (và chữa câu sai); ngược lại hocmai.tienganh sẽ cảm ơn bài làm đúng 100% và coi đó là đáp án của bài tập tương ứng.)
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2012
  7. thien0526

    thien0526 Guest

    1. Candle have been use since the prehistoric era.
    \Rightarrowhave been used
    2. Noise pollution in big cities can be controlled in the number of ways.
    \Rightarrowa number
    3. Sweetly smelling perfumes are added to soap to make it appealing.
    \Rightarrowsweet smelling
    4. Many people believe that food additive and other chemicals use in the production and processing of foods harm the body.
    \Rightarrowfood additives
    5. Many elephants they die after they lose their teeth and can no longer chew food.
    \Rightarrowdie
    6. Calculus was invented to deal with problems that could not be solving using algebra or geometry.
    \Rightarrowbe solved
    7. Davis devoted his last year to write at his home in Biloxi, near the Gulf of Mexico.
    \Rightarrowto writing
    8. Often the bottom of a fan or skillet becomes black when it is placed among a fire.
    \Rightarrowon a fire
    9. Isabella danced in her bare feet and wore loose-fitting clothing garments that allowed her freedom of movement.
    \Rightarrowgarments/clothes
    10. Light rays that enter the eye must come to a point focus for a clear vision to form.

    \Rightarrowto a focus point

    Đề không yêu cầu phải sửa nhưng e cứ xí xớn sửa thử xem có đúng không:khi (58):. Sửa sai không biết có ảnh hưởng gì không nhở?:khi (54):
     
  8. thien0526

    thien0526 Guest

    MI 02: MISTAKE CORECTION:


    1. The show was such a success that she went from being an infamous actress to a star overnight.


    2. Three old trees will have to be fallow because they are diseased and dangerous.


    3. Neither his parents realized what was happening.


    4. Excuse me, where’s the next telephone box?


    5. I want to live for hundred years.


    6. The Andercuos just had an enclosed bricks patio built after fighting off the insects for 2 months.


    7. The professor has already given the homework assignment when he had remembered that Monday was a holiday.


    8. The price of crude oil used to be a great deal lower than now, wasn’t it?


    9. The proposal has repealed after thirty-minute discussion and a number of objections to its failure to include our district.
    10. If you had sat the plant in a cooler location, the leaves would not have burned.    (Đáp án sẽ được công bố sau khi có từ 03 người trở lên trả lời bài hoặc sau 03 ngày đăng bài, tùy theo điều kiện nào đến trước. thien0526 sẽ post đáp án khi không có bài làm hoặc không có bài làm đúng 100% (và chữa câu sai); ngược lại thien0526 sẽ cảm ơn bài làm đúng 100% và coi đó là đáp án của bài tập tương ứng.)
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->