Supply the correct verb forms

Misato-Miki

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
88
48
36
Phú Thọ
THCS Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Supply the correct verb forms
1. I (not be)_______ hungry .I(not want)____________ any rice.
2. Wait! Miss Mai (have) __________________breakfast.
3. _________(be) there any oranges ?- Yes there (be)___________ one.
4. ______________your sister (like )________________ lemonade ?
5. My mother (cook)______________ in the kitchen at the moment. She like
(cook)______________very much .
6. They are tired and they'd like (have)_______________ a rest .
7. __________you (write) _______________the essay yet?
-Yes, I ( write)____________it yesterday.
8. Minh 's sister ( fly) ________________to Da Nang tomorrow.
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,598
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
1. I (not be)___am not____ hungry .I(not want)____________ any rice.
2. Wait! Miss Mai (have) ________have__________breakfast.
3. ____Are_____(be) there any oranges ?- Yes there (be)___are_______ one.( Câu này hơi băn khoăn )
Nếu là "one" => phải dùng "is"
Nhưng ở câu hỏi có to be là "are" => Phải kéo "are" xuống câu trả lời
4. ___________Do___your sister (like )___like_____________ lemonade ?
5. My mother (cook)___is___cooking________ in the kitchen at the moment. She like
(cook)_____cooking_________very much .
6. They are tired and they'd like (have)____ have___________ a rest .
7. __________you (write) _______________the essay yet?
-Yes, I ( write)____________it yesterday.
8. Minh 's sister ( fly) __is flying______________to Da Nang tomorrow.
 
  • Like
Reactions: Misato-Miki

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
I. Supply the correct verb forms
1. I (not be)_______ hungry .I(not want)____________ any rice.
2. Wait! Miss Mai (have) __________________breakfast.
3. _________(be) there any oranges ?- Yes there (be)___________ one.
4. ______________your sister (like )________________ lemonade ?
5. My mother (cook)______________ in the kitchen at the moment. She like
(cook)______________very much .
6. They are tired and they'd like (have)_______________ a rest .
7. __________you (write) _______________the essay yet?
-Yes, I ( write)____________it yesterday.
8. Minh 's sister ( fly) ________________to Da Nang tomorrow.
1. am not/ don't want
2. is having
3. Are/is
4. Does your sister like
5. is cooking/cooking
6. having
7. Have you written/ wrote
8. will fly
1. I (not be)___am not____ hungry .I(not want)____________ any rice.
2. Wait! Miss Mai (have) ________have__________breakfast.
3. ____Are_____(be) there any oranges ?- Yes there (be)___are_______ one.( Câu này hơi băn khoăn )
Nếu là "one" => phải dùng "is"
Nhưng ở câu hỏi có to be là "are" => Phải kéo "are" xuống câu trả lời
4. ___________Do___your sister (like )___like_____________ lemonade ?
5. My mother (cook)___is___cooking________ in the kitchen at the moment. She like
(cook)_____cooking_________very much .
6. They are tired and they'd like (have)____ have___________ a rest .
7. __________you (write) _______________the essay yet?
-Yes, I ( write)____________it yesterday.
8. Minh 's sister ( fly) __is flying______________to Da Nang tomorrow.
Chị góp ý với em một tí nha!! Các câu chị làm ở phần trên em nhớ về xem lại về kiến thức của mình nha còn mấy câu chưa làm được chị nghĩ em nên học thêm về kiến thức thật chắc chắn sau đó mới hộ trợ bạn nha!!><
Chúc bạn học tốt ^^

Sunny
 
Last edited:

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,847
766
15
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
I. Supply the correct verb forms
1. I (not be)_______ hungry .I(not want)____________ any rice.
2. Wait! Miss Mai (have) __________________breakfast.
3. _________(be) there any oranges ?- Yes there (be)___________ one.
4. ______________your sister (like )________________ lemonade ?
5. My mother (cook)______________ in the kitchen at the moment. She like
(cook)______________very much .
6. They are tired and they&#39;d like (have)_______________ a rest .
7. __________you (write) _______________the essay yet?
-Yes, I ( write)____________it yesterday.
8. Minh 's sister ( fly) ________________to Da Nang tomorrow.
1.I (not be) am not hungry .I(not want)don't want any rice.
2. Wait! Miss Mai (have)is having breakfast.
3.Are(be) there any oranges ?- Yes there (be)is one.
4.Doesyour sister (like )like lemonade ?
5. My mother (cook)is cooking in the kitchen at the moment. She like
(cook)cooking very much .
6. They are tired and they&#39;d like (have)to have a rest .
7.Haveyou (write) written the essay yet?
-Yes, I ( write)wrote it yesterday.
8. Minh 's sister ( fly) _will fly_______________to Da Nang tomorrow
 
Top Bottom