Sử [Sử 9] Tại sao chỉ trong thời gian ngắn, 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam

H

huuthuyenrop2

-lịch sử 9:
trong 1 thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời vì :
-cuối năm 1928,đầu năm 1929 ,phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản => phải thành lập 1 tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.
-thế nhưng do quan điểm khác nhau trong chủ truơng thành lập đảng cộng sản nên đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời :
+ ở Bắc Kỳ: những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã thành lập Đông Duơng Cộng Sản đảng (17-6-1929). Tổ chức đã đáp ứng yêu cầu của cách mạng nên đc đông đảo nhân dân ủng hộ.
+ lúc này thì các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản đảng (7-1929 tại Hương Cảng -Trung Quốc).
+ ở trung Kỳ : sự ra đời của 2 tổ chức cộng sản kia đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng.Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Duơng Cộng Sản Liên Đoàn (9-1929).
 
H

huy14112

Bạn tham khảo ở link này :
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=217735
Hơạc câu trả lời này:

Chỉ trong vòng 4 tháng trong năm 1929 đã có 3 tổ chức Đảng ra đời , nó đánh dấu sự phát triển vượt bậc của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của 3 tổ chức đảng cuối 1929 là phù hợp với tình hình cách mạng nước ta lúc bấy giờ.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng vững mạnh để lãnh đạo phong trào tiến lên. Trong khi đó Hội cách mạng thanh niên không đủ sức lãnh đạo phong trào vì vậy đến cuối 1929 hội cách mạng thanh niên đã có sự phân hóa và hình thành 2 tổ chức Đảng là Đông dương cộng sản đảng ( 6/ 1929 ) và An nam cộng sản đảng ( 7/ 1929).
Sự phân hóa của hội cách mạng thanh niên đã ảnh hưởng đến các tổ chức khác , đặc biệt là Tân việt cách mạng đảng ( 1928). Một bộ phận ưu tú của Tân việt cách mạng đảng có ảnh hưởng của hội cách mạng thanh niên đã đứng ra thành lập một tổ chức Đông dương cộng sản liên đoàn ?( 9/1929).
> Như vậy chỉ trong thời gian ngắn đã có 3 tổ chức Đảng ra đời ở Việt Nam. Vấn đề lúc này là cần thống nhất các tổ chức Đảng thành một Đảng thống nhất. Bởi nếu 3 đảng hoạt động riêng rẽ sẽ làm ảnh hưởng đến phong trào cách mạng đang lên cao.


yahoo.vn
 
W

whitetigerbaekho

do phong trào công nhân và phong trào yêu nước đang trên đà phát triển nhưng lại thiếu một đường lối đúng đắn nên khi cn mác lênin được truyền bá vào nước ta thì được tiếp nhận ngay.từ đấy phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ và sôi nổi hẳn lên.sau một thời gian hoạt động có hiệu quả thì tổ chức hội việt nam cách mạng thanh niên dần dần mất vai trò lịch sử.sự phát triển của phong trào cách mạng trong nước đòi hỏi phải có một đảng cách mạng tiên phong lãnh đạo đủ sức đưa phong trào tiếp tục phát triển lên.để đáp ứng yêu cầu đó,từ giữa cuối năm 1929 ở việt nam xuất hiện lần lượt ba tổ chức cộng sản là:đông dương cộng sản đảng(6/1929),an nam cộng sản đảng(7/1929),đông dương cộng sản liên đoàn(9/1929)
 
Top Bottom