Sử [Sử 9] Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

quynh2002ht

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng một 2014
2,541
176
301
Quảng Ngãi
THPT Số 1 Nghĩa Hành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp của nhân dân VN, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong trong thời đại mới.
- Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong lịch sử CM Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân VN đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CS Việt Nam.
+ Đối với giai cấp công nhân chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng
+ Đối với dân tộc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và vai trò lãnh đạo cách mạng. Từ đây cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản với đường lối đúng đắn khoa học sáng tạo
+ Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam
+ Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận của cách mạng thế giới
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng.
 

Ngọc Ánh 1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
187
91
164
21
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp của nhân dân VN, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong trong thời đại mới.
- Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong lịch sử CM Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân VN đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CS Việt Nam.
+ Đối với giai cấp công nhân chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng
+ Đối với dân tộc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và vai trò lãnh đạo cách mạng. Từ đây cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản với đường lối đúng đắn khoa học sáng tạo
+ Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam
+ Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận của cách mạng thế giới
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng.
Bạn trả lời nhầm rồi kìa nêu hoàn cảnh ra đời chứ không phải nêu ý nghĩa
Đảng ra đời vì :
.+3 tổ chức cộng sản ra đời có tác dụng thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ phát triển nhưng 3 tổ chức này lại tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau không có lợi cho cách mạng trước tình hình đó Quốc tế cộng sản đã ủy nhiệm Nguyễn ái quốc về nước thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập .........(bạn tự hiểu)
(Nếu bạn cần câu hỏi trắc nghiệm mình có riêng một quyển)
 
  • Like
Reactions: Phương Trang

quynh2002ht

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng một 2014
2,541
176
301
Quảng Ngãi
THPT Số 1 Nghĩa Hành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Um nhầm rồi, có đôi lúc sai sót
 

quynh2002ht

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng một 2014
2,541
176
301
Quảng Ngãi
THPT Số 1 Nghĩa Hành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Chú ý cách đặt tiêu đề: Tiền tố [Môn+lớp] khái quát nội dung câu hỏi
Đã sửa
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Tham khảo tại Đây
Chú ý không dẫn link trần từ web ngoài vào diễn đàn nhé
Đã Sửa
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom