Sinh [sinh9] Bài tập ADN

phamthilinh999@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng mười một 2017
3
0
1

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
Câu1: 1 tế bào đang ở kì sau giảm phân 2 có 8 NST đơn. Bộ NST 2n của loài đó là bao nhiêu?
Câu2: Có 150 phân tử ADN tiến hành tự nhân đôi. Hỏi sau 3 lần nhân đôi số ADN con có 2 mạch đều mới là bao nhiêu?
Câu 1:
Ta có kỳ sau giảm phân 2 có 2n=8 NST đơn
=> 2n=8
Câu 2
Số ADN sau 3 lần nhân đôi là:
150(2^3-1)=1050 (phân tử)
150 phân tử ADN nhân đôi sẽ có 150 x 2= 300 phân tử làm mạch khuôn gốc
=> Số ADN con có 2 mạch đều mới là
1050 - 300= 750
 
Top Bottom