[sinh]Xác định gien trồi lặn

T

thanks_to_love1610

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ruồi giấm cái kiểu dại giao phối với ruồi giấm đực cánh tieu giảm sinh ra F1 dồng nhất kiểu dại.Ở F2 có 1/4 là đực cánh tiêu giảm.Có thể kết kuanj thế nào về gen làm cánh tieu giảm?
a.trội trên NST thường
b.trôi trên NST giới tính X
c.Lăn trên NST thường
d.Lặn trên NST giới tính X? gíup mình nhé:D
 
D

denlongbaycao_hp_c1

Ruồi giấm cái kiểu dại giao phối với ruồi giấm đực cánh tieu giảm sinh ra F1 dồng nhất kiểu dại.Ở F2 có 1/4 là đực cánh tiêu giảm.Có thể kết kuanj thế nào về gen làm cánh tieu giảm?
a.trội trên NST thường
b.trôi trên NST giới tính X
c.Lăn trên NST thường
d.Lặn trên NST giới tính X? gíup mình nhé:D

câu này thực sự mình ko hiểu rõ đc cái đề cho lắm :( nhưng thui cứ làm thử :p
+ P tương phản về 1 cặp tính trạng -> F1 đồng tính giống bố mẹ => cánh dài là trội so với cánh tiêu giảm . Quy ước gen : cánh dài : A
cánh tiêu giảm: a
+ Do ở F2 có 1/4 là đực cánh tiêu giảm nên phép lai tuân theo quy luật liên kết với giới tính. Ta có sơ đồ lai :
P : X (A)X (A) x X (a)Y
G X (A) X (a), Y
F1: X (A) X (a) : X (A) Y
< 100% cánh dài >
F1 x F1 : X (A)X (a) x X (A)Y
G : X (A), X (a) X (A), Y
F2: X (A)X (A) : X (A)X (a) : X (A) Y : X (a) Y
=> KH ruồi đực cánh tiêu giảm chiếm 1/4


 
Last edited by a moderator:
K

ken_crazy

dạng bài này chú ý các dữ kiện kiểu hình đều đi kèm với giới tính . Dựa vào dữ kiện bài ta chọn nhanh đáp án D .
 
Top Bottom