[sinh]Thường biến

N

nangphale_nth

Làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?@-)
Thường biến :
thay đổi kểu hình+ đồng loạt trong cùng môi trường sống+ có tính xác định
Đột biến:
riêng lẻ+ ko đồng loạt+ ko có tính xác định( ko định huớng)
( tớ chỉ tóm tắt cho dễ hiểu thôi:) ) đó là những cái nhận biết = mắt thường được
 
Top Bottom