[sinh] NST chổi đèn

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hardyboywwe, 18 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 2,867

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  nst có cấu trúc gồm nhiều thòng lọng gắn với 1 bộ khung trung tâm giống chiếc chổi lau muội cho các bóng đèn dầu.có thể quan sát loại này bằng kính hiển vi thông thường trong các tế bào ở giai đoạn sớm của quá trình sinh trứng ở lưỡng thê.các phân tích sâu hơn cho thấy thòng lọng gồm từ 10000 đến 200000 bp gắn với lõi protein.nằm kề các thòng lọng là các hạt nhiễm sắc,vùng adn xoắn chặt.các thòng lọng của nst chổi đèn là các chuỗi nucleosome.ng ta thấy rằng arn đc tổng hợp với tốc độ cao từ các thòng lọng của nst chổi đèn.vì vậy ng ta cho rằng cấu trúc dãn xoắn cực đại như vậy là để tổng hợp arn cho quá trình biểu hiện của gen
   

 2. Tiếp nữa nhé :D ( wiki ^^):
  From Wikipedia, the free encyclopedia
  [​IMG]

  Lampbrush chromosome from the cell nucleus of an ovarial egg from Triton, a Salamander species

  Lampbrush chromosomes (first seen by Flemming in 1882) are a special form of chromosomes that are found in the growing oocytes (immature eggs) of most animals, except mammals. Lampbrush chromosomes of tailed and tailless amphibians, birds and insects are described best of all. Chromosomes transform into the lampbrush form during the diplotene stage of meiotic prophase I due to an active transcription of many genes. They are highly extended meiotic half-bivalents, each consisting of 2 sister chromatids. Lampbrush chromosomes are clearly visible even in the light microscope, where they are seen to be organized into a series of chromomeres with large chromatin loops extended laterally. Amphibian and avian lampbrush chromosomes can be microsurgically isolated form oocyte nucleus (germinal vesicle) with either forceeps or needles.

  A given loop always contains the same DNA sequence, and it remains extended in the same manner as the oocytes grows. These chromosomes are producing large amounts of RNA for the oocyte, and most of the genes present in the DNA loops are being actively expressed. Each lateral loop contains one or several transcription units with polarized RNP-matrix coating the DNA axis of the loop. The majority of the DNA, however, is not in loops but remains highly condensed in the chromomeres on the axis, where genes are generally not expressed.

  It is thought that the interphase chromosomes of all eukaryotes are similarly arranged in loops. Although these loops are normally too small and fragile to be easily observed in a light microscope, other methods can be used to infer their presence. For example, it has become possible to assess the frequency with which two loci along an interphase chromosome are paired with each other, thus revealing candidates for the sites on chromatin that form the closely apposed bases of loop structures. These experiments and others suggest that the DNA in human chromosomes is organized into loops of different lengths. A typical loop might contain between 50,000 and 200,000 nucleotide pairs of DNA, although loops of a million nucleotide pairs have also been suggested.

  Giant chromosomes in the lampbrush form are useful model for studying chromosome organization, genome function and gene expression during meiotic prophase, since they allow the individual transcription units to be visualized. Moreover lampbrush chromosomes are widely used for high-resolution mapping of DNA sequences and construction of detail cytological maps of individual chromosomes.
   
 3. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  cánh cụt ơi,cái này e lấy từ wikipedia xuống mà ko dịch ra tiếng việt thì làm sao ng đọc hiểu đc
   
 4. Văn phong của em dở tệ dở hại:((
  Để nguyên văn có nhiều cái hay của nó chứ anh :p
   
 5. Hơ hơ có đứa bắt chước ta thói quen lấy nguồn wiki kìa =)) dịch ra đi bé, a đọc cũng còn chưa hiểu hết nữa là =))
   
 6. Em hiểu đk chút chút
  Công nhận là để nguyên ahy hơn, nhưng dịch ra dễ hiểu hơn
  Em đọc thấy cái NST chổi dèn hay thật
  à mà các anh các chị cho em bí quyết học sinh 10 sao cho thật đỉnh đk không YH của em này:chipsieuquay_2305
   
 7. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  sinh 10 à,tương đối nhẹ và dễ,để học thật tốt e cần mua thật nhiều tài liệu,a giới thiệu nè:mua bộ sách sinh học của philips và T.J.Chilton đi
   
 8. nếu em dịch không nhầm thì từng chữ của nó có ý như thế này ạ
  :
  Lampbrush nhiễm sắc thể từ nhân tế bào của một quả trứng ovarial từ Triton, một loài Salamander

  Lampbrush nhiễm sắc thể (lần đầu tiên nhìn thấy Flemming vào năm 1882) là một dạng đặc biệt của nhiễm sắc thể được tìm thấy trong nhiều noãn bào (trứng chưa trưởng thành) của hầu hết các loài động vật, trừ động vật có vú. Nhiễm sắc thể Lampbrush đuôi và không đuôi động vật lưỡng cư, chim và côn trùng được mô tả tốt nhất của tất cả. Các nhiễm sắc thể biến đổi thành hình thức lampbrush trong giai đoạn diplotene prophase phân bào giảm nhiễm I do một phiên hoạt động của nhiều gen. Họ được đánh giá cao kéo dài nửa bivalents, phân bào giảm nhiễm gồm 2 chromatids em gái. Nhiễm sắc thể Lampbrush rõ ràng có thể nhìn thấy ngay cả trong kính hiển vi ánh sáng, nơi họ được nhìn thấy được tổ chức thành một loạt các chromomeres với các vòng nhiễm sắc lớn mở rộng sang hai bên. Lưỡng cư và gia cầm nhiễm sắc thể lampbrush có thể được microsurgically bị cô lập dưới hình thức hạt nhân tế bào trứng (túi mầm) với cả forceeps hay kim tiêm.

  Một vòng lặp nhất định luôn luôn có chứa các trình tự DNA giống nhau, và nó vẫn còn kéo dài trong cùng một cách thức như noãn bào phát triển. Những nhiễm sắc thể sản xuất số lượng lớn các RNA cho noãn bào, và hầu hết các gen hiện diện trong các vòng ADN đang được tích cực bày tỏ. Mỗi vòng lặp bên bao gồm các đơn vị sao chép một hoặc một số với lớp phủ RNP-ma trận phân cực trục DNA của vòng lặp. Phần lớn các DNA, tuy nhiên, không phải là trong vòng lặp, nhưng vẫn còn rất cô đọng trong chromomeres trên trục, nơi có các gen nói chung là không thể hiện.

  Người ta cho rằng nhiễm sắc thể interphase của tất cả các sinh vật nhân chuẩn tương tự như sắp xếp trong vòng. Mặc dù các vòng lặp bình thường quá nhỏ và mong manh dễ dàng quan sát thấy trong một kính hiển vi ánh sáng, các phương pháp khác có thể được sử dụng để suy ra sự hiện diện của họ. Ví dụ, nó đã trở thành có thể để đánh giá tần số mà hai loci cùng một nhiễm sắc thể interphase được kết hợp với nhau, nhờ đó mở ra các ứng cử viên cho các trang web trên nhiễm sắc hình thành cơ sở chặt chẽ apposed của cấu trúc vòng lặp. Những thí nghiệm này và những người khác cho thấy rằng DNA trong nhiễm sắc thể của con người được tổ chức vào vòng độ dài khác nhau. Một vòng lặp điển hình có thể chứa từ 50.000 đến 200.000 cặp nucleotide của DNA, mặc dù vòng một triệu cặp nucleotide cũng đã được đề nghị.

  Nhiễm sắc thể khổng lồ dưới hình thức lampbrush là mô hình hữu ích để nghiên cứu nhiễm sắc thể, tổ chức bộ gen chức năng và biểu hiện gen trong quá trình phân bào giảm nhiễm prophase, kể từ khi họ cho phép các đơn vị phiên mã cá nhân được hình dung. Hơn nữa, các nhiễm sắc thể lampbrush được sử dụng rộng rãi cho lập bản đồ độ phân giải cao của trình tự DNA và xây dựng bản đồ chi tiết tế bào học của nhiễm sắc thể cá nhân.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->